1 
SERVEIS
2 - 3
 
9 Finques
DAS
El Racó de la Calma
Espai Gàfic
Fotoespai B.C.I.
Plis Plas  @  online
 
 
Lletra 18
Martin Arts Gràfiques
Ràpid Carla
Sheila Ortiz - Advocada
Spais
xagori
 

DAS .......... Assessorament i serveis. Fiscal, laboral, comptable, assegurances...

Barri de
Sant Pacià

DAS .......... Assessorament i serveis. Fiscal, laboral, comptable, assegurances...

Barri de
Sant Pacià

Barri de
Tramuntana

Barri d'
Estadella

Fotoespai B.C.I. .......... Lloguer d'estudi i laboratori. Escola de fotografia. Cursos generals ...
Barri de
Mercadal
Barri d'
Estadella
Barri d'
Estadella
Lletra 18.......... La teva veu a la Xarxa Barris de
Sant Andreu

Martin Arts Gràfiques .......... Arts Gràfiques. Impressors d'ençà 1952

Barri de
Sant Pacià

Centre de Dia  Mi Pilar .......... Centre de dia. Al darrera de la Biblioteca Ignasi Iglésias / Centre Cultural Can Fabra.

Barri de
Mercadal

Barri de
Mercadal

Gestoria Rivero .......... Gestoria. Assessoria. Tramitació herències, gestió de Pimes, S.S. i estrangeria...

Barri de
Mercadal

Sheila Ortiz - Advocada.......... Advocada. Col·legiada número 34225 Barris de
Sant Andreu

Spais.......... instal·lacions, ceràmica i gres, mobiliari nacional/importació

Barri de
Tramuntana

xagori .......... Marqueting. Creativitat. Sensibilitat andreuenca

Barri d'
Estadella

altres serveis andreuencs

Anem al Gra.......... Productes agroalimentaris naturals i/o ecològics ...on-line.

Barri de
Mercadal

- APM neteges
carrer d'Andorra, 3
932 740 565
.......... Neteges generals, despatxos, comunitats, locals, laboratoris...
Barri de
Mercadal
- Antònio Jové
carrer de Les Monges, 15
933 465 382
.......... Ràpid, calçat a mida i arranjaments
Barri de
Sant Pacià
- Assessoria Serrano
Passeig Torras i Bages, 55
933 453 362
.......... Seguretat social. Fiscal i comptable
Barri de
Tramuntana
- Cromo-Print
Avinguda Meridiana, 586
933 120 757
.......... Arts gràfiques Barri de
Tramuntana
- C.O.E.
Carrer Gran, 72, 1. 2.
933 462 020
.......... Gabinet assessorament fiscal i economia Barri d'
Estadella
SERVEIS
1 - 2 - 3
per a figurar en aquesta Guia del Comerç Andreuenc contactar amb guiacomercial@sant-andreu.com

les comunicacions a STAP
Menjar i Beure a STAP
El Comerç dels Barris de STAP
La Salut a STAP
Ritme Andreuenc
participa

xagori - Serveis Empresarials Internet