habitatge públic
de lloguer
a les casernes

2.2 del mercat de l'habitatge
2.2.- SITUACIÓ DEL MERCAT DE L'HABITATGE A SANT ANDREU

· Els indicadors
Per a parlar del mercat de l'habitatge ens hem basat en els indicadors sobre la tipologia dels habitatges ( venda-lloguer, tipus de famílies que hi viuen etc ), els preus dels habitatges de venda i de lloguer, els preus del sòl etc. Aquests indicadors per ells sols ens dónen la realitat dels habitatges. Per a fer l'estudi més complet haurem de fer la relació dels preus i condicions dels habitatges a Sant Andreu amb les condicions econòmiques de la població i el nivell de qualitat de vida, renda etc. Però això ho deixarem per l'apartat següent.

· L'habitatge a Sant Andreu
La majoria dels habitatges de Sant Andreu es van construïr entre 1940 i 1980 degut a que el fort creixement de la zona es produeix en els anys del desarrollismo.

El règim de propietat és més alt que la mitjana d'habitatges en règim de propietat de la ciutat. Hi ha més habitatges de propietat que de lloguer.

 

La superfície mitjana dels habitatges de la zona és inferior (72 metres quadrats ) que la mitjana de la ciutat de Bracelona (80 metres quadrats ).

El nombre d'habitatges el 1991 era de 19.796,dels quals, 1.878,es trobaven desocupats, cosa que suposa un 9,5% del total dels habitatges de la zona.

El preu dels pisos ha seguit la tendència de la resta dels habitatges de la ciutat, ha pujat de manera molt forta del 1991 al 2001. Per exemple, els habitatges de segona mà de Sant Andreu han passat de costar 1.148 euros el metre quadrat a costar 2.220 euros el metre quadrat. Tot i això el preu és lleugerament inferior a la resta de la ciutat.

2.2 del mercat de l'habitatge
situació
dades estadístiques
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP