habitatge públic
de lloguer
a les casernes
Polítiques d'Habitatge Públic a Sant Andreu

4.- POLÍTIQUES D'HABITATGE

Introducció
En aquest punt descriurem i analitzarem les polítiques públiques que s'apliquen per a fomentar, en teoria, que tots els col.lectius socials tinguin accés a un habitatge de lloguer. Començarem recordant a trets generals la situació del mercat de l'habitatge. Després de recordar la situació d'aquest exposarem les polítiques impulsades per la Generalitat de Catalunya i les impulsades per l'Ajuntament de Barcelona. Tot seguit exposarem les propostes dels partits polítics per a fomentar l'habitatge de lloguer públic. Un cop exposades les analitzarem.

Origen de les dades
Per a aconseguir aquestes dades hem consultat les pàgines de la Generalitat ( Departament de Benestar i Família, Borses d'habitatge ), de l'Ajuntament de Barcelona, i les pàgines de diferents partits polítics, així com ponències diverses joventuts trobades a la xarxa ( s'indicaran el el seu moment ) en les que s'analitza el mercat de l'habitatge i ponències i textos de la revista Papers.

L'habitatge
La situació del'habitatge a Catalunya seria a grans trets la següent: un fort dèficit de l'oferta de l'habitatge protegit, un mercat de l'habitatge de lloguer de gran feblesa i rigidesa operativa, grans dificultats de molts col.lectius per a accedir a l'habitatge, manca de polítiques sòlides destinades a la rehabilitació i d'instruments específics per a estructurar una política catalana d'habitatge. Si mirem de manera més concreta la situació de Barcelona veurem que aquesta situació quedaria agreujada per la tendència a fomentar els habitatges de propitatt i no de lloguer. Aquest fet ha portat a una considerable reducció d'habitatges de lloguer ( el 1950 el 95% dels pisos eren de lloguer i mentre que el 1991 en queda el 35,6% ) i l'existència d'una important bossa d'habitatges desocupats. A tot això caldria afegir la cultura de l'especulació del sòl, present tant a l'àrea metropolitana com fora d'aquesta, que és la base de l'inaccessinilitat dels habitatges, els seus preus alts etc.

Polítiques d'Habitatge Públic a Sant Andreu
polítiques habitatge públic
dades estadístiques
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP