habitatge públic
de lloguer
a les casernes

2.1 general demogràfica
2.1.- SITUACIÓ GENERAL DEMOGRÀFICA DE SANT ANDREU

· Els indicadors
Si volem analitzar la situació laboral i del mercat de treball a Sant Andreu no ho podem fer sense unes dades generals que ens fagin una fotografia de Sant Andreu i que ens ajudin a treure unes conclusions fonamentades sobre la realitat.

Analitzar només els temes concrets ens farà treure conclusions potser mal enfocades. Ens cal, abans de concretar en els àmbits que ens interessen, fer una pinzellada a les dades que ens diuen quin tipus de població hi ha a Sant Andreu i els moviments que es dónen dins d'aquest.

Així que en farem una fotografia ràpida per a situar-nos, comptant amb un sèrie d'indicadors: la població, els moviments de població, edats de la població.

 

 

· Les dades
Després del descens de població de l'any 1991 al 1998 ( de 52.531 a 49.697 persones ) la població ha experimentat un lleuger ascens, l'any 2001 s'ha arribat a 50.701 persones . Sant Andreu es caracteritza per tenir una considerable densitat de població respecte la ciutat de Barcelona.

Respecte a la immigració extrangera, només representa un 5,2% de la població de Sant Andreu. Gran part de la població de Sant Andreu prové de Barcelona.

A Sant Andreu hi ha més mortalitat que natalitat.Això no ens ha d'extranyar si veiem que, tot i que la població respecte Barcelona és més jove, Sant Andreu disposa d'una població que camina cap a l'envelliment. Només cal comfirmar-ho amb dades: al 2001 la gent major de 64 anys representava un 18% i la gent menor d'edat un 11,6%.

Un 19% dels habitatges estan habitats per una sola persona, generalment una persona gran. I gran part de les llars responen a la tipologia normalitzada de família ( progenitors/es i fills/es). La gent jove no és la que més ocupa habitatges, si no és que està formant una família. Augmenta la tendència de persones grans vivint soles, segurament per l'envelliment de la població.

2.1 general demogràfica
situació
dades estadístiques
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP