habitatge públic
de lloguer
a les casernes
Situació de Sant Andreu de Palomar

2.0 introducció
2.0.- INTRODUCCIÓ

Per a fer una referència a la situació de Sant Andreu, tant pel que fa al mercat de treball com pel que fa al mercat de l'habitatge, hem seguit els següents passos: fer una referència a la situació demogràfica general de Sant Andreu per saber sobre el que treballem. Després hem fet una referència a la situació del mercat de l'habitatge per a saber en quines condicions està aquest mercat a Sant Andreu. Després, per a complementar l'anàlisi que hem de fer, hem incidit una mica sobre la situació econòmica i laboral de la gent de Sant Andreu per saber si la situació del mercat de l'habitatge es correspon amb la situació del mercat laboral i les condicions econòmiques. Hem considerat que no es pot fer una anàlisi sobre dades puntuals sinó que s'han de relacionar de manera necessària amb altres dades que ens donaran una il.lustració del que manca, el que es necessita etc.

Per a fer aquesta radiografia hem disposat dels següents indicadors estadístics: La població, els moviments naturals de la població, la població immigrada, la capacitat econòmica, les desigualtats socials, el tipus de llars, el tipus d'habitatges, els preus dels habitatges i del sòl, les edats de la població, el treball i les activitats econòmiques etc. Igualment ens hem servit de dades sobre la població activa i l'atur, els tipus de contractacions laborals per a joves etc. Els indicadors últims estan contextualitzats en el Principat i a l'Estat espanyol ja que no s'han trobat dades a nivell local.

Situació de Sant Andreu de Palomar
2.0 introducció
situació
dades estadístiques
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP