habitatge públic
de lloguer
a les casernes

l'Ajuntament de Barcelona
4.2.- POLÍTIQUES D'HABITATGE

L'AJUNTAMENT DE BCN

L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

L'Ajuntament de Barcelona posa sobre la taula un pla d'habitatge per a millorar la situació dels habittages de lloguer a Brcelona. El Pla seria el següent:

a/ Promoure la construcció d'habitatge públic en règim de lloguer.

b/ Aprovació de mesures d'estímul a l'augment de l'oferta d'habitatge de lloguer a Barcelona.

c/ Impulsar actuacions d'informació i intermediació entre els joves i els propietaris d'habitatges de lloguer.

Accions principals:

1/ Construir 441 pisos de lloguer per a joves a les vores de les Rondes, destinats a primer habitatge.

2/ Establir canvis de normatives municipals: bonificacions d'impostos, subvencions a la rehabilitació, etc., per tal d'afavorir l'increment de l'oferta ciutadana d'habitatges de lloguer.

3/ Millorar els mecanismes d'informació i promoció de l'habitatge de lloguer per a joves (oficina d'informació, material gràfics, campanyes d'informació i promoció, indicadors d'accessibilitat per a discapacitats, etc.).

4/ Establir mecanismes d'intermediació entre els joves i els propietaris (Borsa d'habitatges homologada, avals i assegurances, etc.).

El repsonsable de la gestió és el Patronat Municipal de l'Habitatge, Oficina de Pla Jove. En aquestes oficines posen a la dispoció de la gen tjove informació sobre les borses del'habitatge existents, amb les condicions que hem explicat anteriorment.

l'Ajuntament de Barcelona
polítiques habitatge públic
dades estadístiques
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP