Proposta d'habitatge i equipaments per a les casernes

Què volem?


en habitatge


· Que el 100 % dels pisos que es facin siguin públics i, per tant,
.. que no es faci negoci en terrenys públics.
· Que l'habitatge públic es faci en el sòl qualificat d'habitatge.
.. No volem habitatge per a joves 10hj, que es fa en terreny qualificat d'equipaments
.. i a més a més és només per a cinc anys, mentre hi hagi necessitats d'equipaments i
.. zona verda per solucionar.
· Que l'habitatge protegit de lloguer tingui contractes per a cinc anys però renovables
.. fins que es deixin de complir els requisits d'accés a l'habitatge protegit.
.. No volem habitatges rotatius cada cinc anys.
· Que hi hagi control i transparència del procés d'adjudicació dels habitatges de protecció.
· Que es consensuï i es garanteixi en tota la promoció un percentatge dels
.. pisos de protecció que beneficiï els veïns que visquin actualment en aquest Districte
.. i que compleixin els requisits d'accés a l'habitatge protegit.
.. Cal, a més, que aquest percentatge sigui suficient per canviar la situació actual
.. de desterrament forçós dels andreuencs, sobretot dels joves i amb la conseqüent
..
pèrdua del nostre teixit social, per culpa del preu de l'habitatge.
· Que per decidir les tipologies d'habitatge protegit que es faran es tinguin en compte
.. les característiques econòmiques de la població de Sant Andreu*
* Les tipologies de l'habitatge protegit, tant de compra com de lloguer s'agrupen en diferents màxims de renda familiar neta anual.
A Barcelona les diferents tipologies són:

· Habitatge protegit de Règim Especial:
- D'11.844 nets anuals en famílies d'1 o 2 membres a 14.269,88 en famílies de 6 o més membres (fins a 1'5 vegades el Salari Mínim Interprofessional).
- De 19.740 nets anuals en famílies d'1 o 2 m. a 23.783,13 en famílies de 6 o més membres (d'1'5 a 2'5 vegades el SMI).
· Habitatge de Protecció Oficial:
- De 27.636 nets anuals en famílies d'1 o 2 m a 33.296,39 en famílies de 6 o més membres (de 2'5 a 3'5 vegades el SMI).
- De 35.532 nets anuals en famílies d'1 o 2 m a 42.809,64 en famílies de 6 o més membres (de 3'5 a 4'5 vegades el SMI).
- De 43.482 nets anuals en famílies d'1 o 2 m a 52.322,89 en famílies de 6 o més membres (de 4'5 a 5'5 vegades el SMI).
· Habitatge Concertat:
- De 51.324 euros nets anuals en famílies d'1 o 2 m. a 61.836,14 en famílies de 6 o més membres (de 5'5 a 6'5 vegades el SMI).


perlescasernes@sant-andreu.com
Fòrum STAP

STAP.21 Sant Andreu de Palomar segle XXI STAP.21
per a dinamitzar Sant Andreu de Palomar i denunciar els greuges, les potinades i les agressions que pateix
el Terme Municipal de STAP
un ànc per comptes del colom a l'escut de STAP !!un ànc per comptes del colom a l'escut de STAP !!
TGV : ens hi juguem el nostre futur
les casernes
Ritme Andreuenc
La XarXa de Sant Andreu
RAAAmbla.21 · sense nyaps
Sant Andreu ÉS Sant Andreu
el Molí de Sant Andreu
el 20 d'abril 2003 :: 106 anys d'annexió forçada
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP
Tornar