Proposta d'habitatge i equipaments per a les casernes

Què volem?


en equipaments
Estimació total de superfícies de solar per a equipaments
·
Per a l'Escola Bressol, 900 m2
· Pel CEIP, 3.500 m2
· Pels apartaments tutelats per a Gent Major, 3.000 m2
· Per a la Residència Assistida per a Gent Major, 1.000 m2
· Per a l'Ambulatori amb especialistes i hospital sociosanitari, 3.000 m2
· Pel Centre Cultural, Casal de Joves, Hotel d'Entitats, etc., 2.000 m2
· Pel Poliesportiu, 4.000 m2

Total: 17.400 m2
(Cal tenir en compte que ens falta fer una estimació de superfície pels Mòduls Formatius i el Punt Verd)

· Pel parc i zones verdes, 40.000 m2
(dels quals 19.507 surten de la previsió de zona verda a la peça de Defensa-Renfe, la qualificada d'habitatge).

Si sumem el sòl demanat per a equipaments i el que cal utilitzar de la peça d'Equipaments Defensa (la qualificada d'equipaments) per a arribar als 40.000 m2 de zona verda demanats, la Comissaria dels Mossos d'Esquadra (encara que no s'ha demanat, ja està aprovada, pressupostada i començada) i el sòl previst a la peça d'equipaments Defensa per a vial ens surt un total de 42.558 m2.
Si tenim en compte que el sòl de la peça Equipaments-Defensa és de 49.931 m2, ens queden 7.373 m2 disponibles (Cal tenir en compte que ens falta fer una estimació de superfície pels Mòduls Formatius i el Punt Verd).
Per tant, es podria incloure algun equipament dels que han proposat alguns veïns o grups: ampliació dels equipaments esportius (piscina coberta, camp de futbol), escola per a disminuïts, escola oficial d'idiomes...

  Territori i Població
· Superfície n'Ha. de Sant Andreu Poble: 174,9 Ha.
· Població* a 1 de gener de 2002: 50.701 hab.
..· dones 26.585
..· homes 24.116
*Del total de població podem desglossar que:
· Un 18% del total són homes i dones més grans de 65 anys.
· Que els naixements corresponents als períodes 2000 i 2001
..són els que a continuació detallem:
· Nascuts l'any 2000: 414
· Nascuts l'any 2001: 426

· Població* nova i prevista en els nous habitatges
....Zona Fàb. Colorants 2.875 hab.
....Zona Can Portabella 375 hab.
....Zona Casernes 2.500 hab.
TOTAL NOVA POBLACIÓ............................... 5.750 hab.

* El càlcul s'ha fet a partir de 2,5 persones per habitatge
· DENSITAT (hab./Ha.) 289 hab.*
* En densitat de població l'any 2001 ens superen Sagrera i Congrés -de moment-,
..la de Barcelona ciutat és de 151 habitants per Ha.
..Una dada a tenir en compte, ja que sempre s'ha considerat una de les més altes.
perlescasernes@sant-andreu.com
Fòrum STAP

STAP.21 Sant Andreu de Palomar segle XXI STAP.21
per a dinamitzar Sant Andreu de Palomar i denunciar els greuges, les potinades i les agressions que pateix
el Terme Municipal de STAP
un ànc per comptes del colom a l'escut de STAP !!un ànc per comptes del colom a l'escut de STAP !!
TGV : ens hi juguem el nostre futur
les casernes
Ritme Andreuenc
La XarXa de Sant Andreu
RAAAmbla.21 · sense nyaps
Sant Andreu ÉS Sant Andreu
el Molí de Sant Andreu
el 20 d'abril 2003 :: 106 anys d'annexió forçada
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP
Tornar