El Versalles serà la Seu Social de
la U.E. Sant Andreu
Joan Gaspart va anunciar-ho a l'assemblea del 17/07/09 i s'ha confirmat:
s'està tramitant la documentació per a fer-ho possible