terrenys públics... TOT públic a les casernes

on és la participació ciutadana ?
dimecres 29 de març 2006 a les 8 del vespre
JORNADA de MANIFESTACIONS
per a que no ens segueixin aixecant la camisa
10 a BCN i també 1 a Sant Andreu de Palomar a la pl. Orfila

NOTA DE PREMSA
de les Plataformes Veïnals i Entitats convocants
Una part important de la ciutadania barcelonina i de la seva àrea metropolitana està cansada de sentir-se desatesa i ignorada en aquells problemes que li són més pròxims. L'Administració en els seus diferents estadis, i en particular el nostre govern municipal realitza un considerable esforç econòmic i mediàtic, a través de permanents campanyes d'imatge, per a aparèixer com una administració dialogant, participativa i pròxima als ciutadans, quan en realitat la pràctica habitual és exercir de manera sistemàtica una política de fets consumats, sense cap marge de maniobra per a la dissidència popular, ni per a l'autocrítica. Només hi cap diàleg amb aquells col·lectius que lloen les seves decisions en qualsevol circumstància.

Aquest govern municipal se serveix per a això de cinc premisses de gran projecció i que durant anys semblaven tenir suficient arrelament en la nostra ciutat per a mantenir-nos callats:

- Primer.
Cal envoltar-se d'un halo de populisme i transparència, que proporcioni a l'opinió pública la sensació que les decisions adoptades sempre van a tenir en consideració la sensibilitat de la comunitat.
- Segon.
Cal crear tants marcs de participació com sigui possible, per a traslladar al ciutadà la confiança que forma part del sistema de decisió, encara que mai arribi a utilitzar aquestes lleres, o d'intentar-lo resulti obertament ignorat.
- Tercer.
Cal fomentar el corporativisme en el sistema participatiu tradicional, de manera que en cas que la ciutadania reaccioni davant qualsevol decisió municipal i pretengui un exercici efectiu i contradictori d'aquesta participació, són sovint algunes AAVV o la pròpia FAVB, les quals fent seus els arguments de l'administració, reprimeixen i critiquen qualsevol besllum de dissidència.
- Quart.
És fonamental controlar el major nombre de mitjans de comunicació, de manera que si aquests no recullen la dissidència popular, aquella no existeix. I si la cobreixen, els condicionaments són tan diversos i de tal entitat que difícilment es pugui obtenir una crònica objectiva.
- Cinquè.
Aprofitar la màxima universal que totes les persones tendim a mirar-nos el melic, és a dir, no ens importa massa tot allò que no ens va a afectar directament, per a tractar de sembrar la discòrdia i divisió entre els barris, amb arguments com el Nimby o la insolidaritat. La dissidència respecte qualsevol decisió municipal ha d'interpretar-se sempre com sinònim de marginalitat i com a tal deu ser tractada.

Però aquest sistema de control tan eficaç, sembla que està demostrant tenir greus fisures. L'inconformisme de milers de ciutadans que han vist com les seves preocupacions són permanentment ignorades quan no reprimides, i la falta de voluntat política per a oferir formules de consens i participació real, ha estat el germen que ha afavorit l'aparició en la nostra ciutat de diverses plataformes i moviments veïnals alternatius.

Per a què serveix omplir-se la boca de participació amb tants fòrums i tant màrqueting:
- Convocatòries sobre l'estat dels districtes.
- Audiències Públiques.
- Iniciatives Populars.
- Consultes ciutadanes.
- Fòrums i consells sectorials.
- Comissions de Seguiment.
- Plenaris oberts a la participació ciutadana.
- Consells Ciutadans.
- Normes de funcionament dels districtes.


La Carta Municipal de Barcelona, aprovada en 1998 pel Parlament, ratificada recentment pel senat de Madrid, a més de diverses referències en el seu articulat, té un Títol íntegrament dedicat a la Participació Ciutadana, el Títol IV.

On està aquesta aquesta participació?, On els ponts que se suposa tendeix l'administració al ciutadà per a escoltar i atendre en tant que sigui possible les seves reivindicacions? No parlem aquí del tot val, parlem d'escoltar a les comunitats que demanen diàleg i obrir vies de consens per a procurar solucions més justes i col·lectives.

Caldrà preguntar a tots els col·lectius presents en la taula com és la seva percepció referent a això, però crec que no trobaran en aquest tema grans diferències.

Per això, el Sr. Clos hauria de saber que, molt han de canviar les coses o al maig de 2007 aquest Govern Municipal és possible que es dugui més d'una sorpresa.

Avui estem aquí tots aquests col·lectius junts per a traslladar un missatge clar i inequívoc als nostres governants, no admetem com única referència possible en la política municipal, aquesta pràctica permanent de fets consumats, en nom de l'interès general, com concepte jurídic indeterminat a la seva lliure disposició. L'interès general és expressió de la sobirania popular i en ella estem inclosos tots els ciutadans. Cal escoltar a aquests ciutadans i donar solucions justes i equilibrades per mitjà del consens.

La proliferació de Plataformes és un símptoma que els partits polítics són incapaços de detectar i analitzar les necessitats de futur de la societat. Una participació ciutadana real és vital per a aconseguir un model de ciutat millor per a tots amb una visió equilibrada global i sostenible.

Dimecres 29 de març, es manifestaran en aquesta ciutat els veïns de molts col·lectius que connecten plenament amb aquest malestar: Riera-Viaducte de Vallcarca, Plataforma Salvem Vallcarca, veïns d' Els Tres Turons, AVE pel Litoral, Associació Damnificats del Carmel, Plataforma Horta-Parc de l' Amistat, Veïns del Raval, Plataforma pel Soterrament de Sants, El Forat de la Vergonya, A.VV. del Guinardó, Plataforma Vall d' Hebron, Grup Sant Andreu per les Casernes ..., tots ells celebraran mobilitzacions a les vuit del vespre (20:00 hores), cada col·lectiu en les seves zones d'influència i amb els seus respectius continguts, però amb un rerefons comú
"L'administració té l'obligació d'escoltar a la ciutadania i proporcionar solucions de consens".

Aquest és sens dubte un primer pas en el que tots esperem sigui un necessari retrobament, entre la ciutadania i els governants, però alhora anunciem que no dubtarem a estendre, potenciar i coordinar les nostres accions en la mesura que aquesta administració segueixi ignorant la realitat ciutadana de la pròpia
ciutat que governa.

contra la mentida de l'actual participació ciutadana

Sant Andreu Per Les Casernes
Casernes de Sant Andreu

Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com

STAP.21 Sant Andreu de Palomar segle XXI STAP.21
per a dinamitzar Sant Andreu de Palomar i denunciar els greuges, les potinades i les agressions que pateix
el Terme Municipal de STAP
un ànc per comptes del colom a l'escut de STAP !!un ànc per comptes del colom a l'escut de STAP !!
L'Harmonia :: ateneu cultural i popular
Sant Andreu Per Les Casernes
TGV : ens hi juguem el nostre futur
Ritme Andreuenc
Coats Fabra anunci d'especulació
ens destrocen Sant Andreu
Sant Andreu ÉS Sant Andreu
el Molí de Sant Andreu
Aqüeducte Palombarium
La XarXa de Sant Andreu
el 20 d'abril, l'annexió forçada
per què la WEB STAPels AndreuencsLa Cultura i l'Esport a STAPLes Entitats de STAPLa Història de STAPles Comunicacions a STAPLa Salut a STAPMenjar i Beure a STAPSTAP Superfície ComercialWEB STAP - Pàgina Iniciubicació de STAP
Tornar