"Pensa que el Govern espanyol
hauria de convocar un referèndum vinculant
abans d'implicar-se en una guerra?"

anar als resultats a STAP
enquesta d' 'El Periódico de Catalunya' 05/04/03