"Creu que Aznar i el seu Govern
han de dimitir com a conseqüència de
la seva actuació en el conflicte?"

anar als resultats a STAP
enquesta d' 'El Periódico de Catalunya' 05/04/03