pàgina inicial
Notre-Dame de Paris
Fa molt i molt temps... arrivàren els sense papers...
La jove gitana Esmeralda es converteix en objecte de desig de tres homes
ben diferents; Frollo el sagristà, Febus el soldat i Cuasimodo el geperut.
Però ella només té ulls pel jove Febus
que la trairà sota les amenaces de la seva promesa, Flor de Llis.
La lluita dels il·legals per trobar asil a Paris
es barreja amb la historia d'amor d'aquests personatges.
Cuasimodo, el geperut: Javier González. Esmeralda, la gitana: Anna Pérez.
Febus, el soldat: Gustau Castronuño. Frollo, el sagristà: Roger Sales.
Flor de Llis, la promesa de Febus: Núria Muñoz.
Gringoire, el poeta: Ramón Hernández. Clopín, el lladre: Javier Cañete.

Vetlla de Sant Andreu
Maximila, la dona del gran procònsul Egeas, és al llit a punt de morir...
La seva serventa, Ifidàmia busca Andreu
per tal que la guareixi de la seva extranya malaltia...
Aquest i altres miracles fan trontollar el poder d'Egeas
que malgrat els consells dels seus sacerdots s'enfronta a Andreu.
Egeas: Francesc Jarque. Andreu: Jordi Pascual. Maximila: Ingrid Lasierra.
Ifidàmia: Ana Rubia. Estratocles: Raúl Trigueros.
Alcman: Màxim Galindo. Vestal Major: Soraya Hernández.
...................

les comunicacions a STAP
Ritme Andreuenc
WEB STAP pàgina inici
tornar a Les Entitats