La Lluna    art-cafè
LLOMB
ART
Salvador Llombart (1944 - 1996)
imatges exposició 15de febrer al 28 de març 2008