La Lluna    art-cafè
LLOMB
ART
Salvador Llombart (1944 - 1996)
imatges inauguració 15/02/2008