Serveis Empresarials Internet


La presencia a Internet es fa cada dia més necessària.

Per a moltes petites organitzacions empresarials
va començar sent una manera més d'estar
'publicitàriament' present en un altre espai.

I varen encertar.

No es pot estar avui per avui
sense cap 'presència' a la Xarxa
i donar una imatge 'al dia'. 
Aquestes Empreses, però, van veient que no n'hi ha prou
amb tenir una pàgina web més o menys visitada.
(si estan en un portal acreditat, es beneficien del fluxe de visites que genera)

L'eficaç eina que representa Internet ha portat a la majoria
a estar-hi connectades i a tenir compte de correu electrònic.

La utilització de 'Servidors Gratuïts' i 'Correu Gratis' ha facilitat
l'ampliació de coneixement i ús de la Xarxa Internet.Tot i que, estar sota la dependència d'uns serveis gratuïts
que unilateralment poden variar l'oferta i/o
utilitzar-la pels seus propis interessos,
pot estar prou bé per a usos particulars,
però no dona massa garanties a una organització empresarial,
que necessàriament ha de basar-se
en el màxim de rigor i seguretat per a la seva activitat.


El nom de l'Empresa i/o dels seus productes, el 'Domini',
la fiabilitat en les connexions i del correu electrònic,
el disseny, capacitat i contingut de la Web Corporativa...
son aspectes que s'han de tenir molt en compte
a l'hora d'anar-se afiançant en el desenvolupament i
l'implementació d'ús i activitat dins la Xarxa Internet

No dubteu en consultar-nos:

xagori-s.e.i@sant-andreu.com

933 451 052

'xagori promocions'
WEB STAP -  Pàgina inici