Veïns de Sant Andreu insten el precinte d'una central de Telefónica - L. Sierra
La Vanguardia 08/12/04

Els veïns de la central de Telefónica del carrer Cinca, a Sant Andreu, duen cinc anys queixant-se de sorolls i vibracions.


Ahir un requeriment a l'Ajuntament de Barcelona per al precinte de les instal·lacions i el cessament de l'activitat. No seria la primera vegada. Des de gener de 2003, l'Ajuntament ha ordenat quatre vegades el precinte de les instal·lacions, però no l'ha portat a terme perquè la companyia al·legava que podia perillar el servei als abonats.

La demanda es produeix una setmana després d'una reunió a tres bandes (veïns, empresa i Ajuntament) en la qual directius de Telefónica van manifestar la seva voluntat de fer les reformes necessàries, però en un termini indeterminat.

"No esperarem més,no anem a perdre més el temps", va manifestar l'advocat dels veïns, Lluís Gallardo. El principal problema, no l'únic d'aquesta central de comunicacions és la presència, en un pati interior i a pocs metres dels habitatges, de tres grans instal·lacions d'aire condicionat, causants d'un soroll per sobre del permès. Segons l'ordenança de Medi Ambient, els equips d'aire condicionat haurien d'instal·lar-se en la coberta de l'edifici.

Telefónica està efectuant obres en l'edifici per a adaptar-lo a la normativa mediambiental, però encara no ha concretat com ni quan va traslladar els equips. Ricard Ruiz de Querol, director de relacions institucionals de Telefónica a Catalunya va manifestar que confiava a arribar a un acord amb els veïns i l'Ajuntament, encara que per a traslladar equips al terrat es precisa fer estudis tècnics que duran el seu temps. També s'ha compromès que l'encès de la maquinària sorollosa que periòdicament s'ha de realitzar per raons de manteniment, es faci en horari diürn i no de nit.

Jordi Vicente, un dels veïns més actius en la pugna contra Telefònica, afirma que "temem que ens tornin a enganyar", referint-se tant a la companyia com a l'Ajuntament, incapaç de fer complir fins a ara els seus pròpies ordres de precinte.

El soroll no és l'únic motiu de queixes. Els veïns exigeixen que es desmantelli un dipòsit de gasoli de 30.000 litres de capacitat, inutilitzat fa anys, "per risc que significa,si s'han acumulat gasos", segons Vicente, Telefònica diu estar disposada a desmantellar-lo, però també demana temps per als estudis pertinents.

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
DRET A PODER DORMIR

text original en espanyol

Vecinos de Sant Andreu instan el precinto de una central de Telefónica

Los vecinos de la central de Telefónica de la calle Cinca, en Sant Andreu, llevan cinco años quejandose de ruidos y vibraciones.

Ayer un requerimiento al Ayuntamiento de Barcelona para el precinto de las instalaciones y el cese de la actividad. No sería la primera vez. Desde enero de 2003, el Ayuntamiento ha ordenado cuatro veces el precinto de las instalaciones, pero no la ha llevado a cabo porque la compañía alegaba que podía peligrar el servicio a los abonados.

La demanda se produce una semana después de una reunión a tres bandas (vecinos, empresa y Ayuntamiento) en la que directivos de Telefónica manifestaron se voluntad de hacer las reformas necesarias, pero en un plazo indeterminado.

"No esperaremos más,no vamos a perder más el tiempo", manifestó el abogado de los vecinos, Lluis Gallardo. El principal problema, no el único de esta central de comunicaciones es la presencia, en un patio interior y a pocos metros de las viviendas, de tres grandes instalaciones de aire acondicionado, causantes de un ruido por encima de lo permitido.Según la ordenanza del Medi Ambient, los equipos de aire acondicionado deberian instalarse en la cubierta del edificio.

Telefónica está efectuando obras en el edificio para adaptarlo a la normativa medioambiental, pero aún no ha concretado cómo ni cuando va trasladar los equipos.Ricard Ruiz de Querol, director de relaciones institucionales de Telefónica en Catalunya manifestó que confiaba en llegar a un acuerdo con los vecinos y el Ayuntamiento, aunque para trasladar equipos a la azotea se precisa hacer estudios técnicos que llevarán su tiempo. Tambien se ha comprometido a que el encendido de la maquinaria ruidosa que periodicamente se ha de realizar por razones de mantenimiento, se haga en horario diurno y no de noche.

Jordi Vicente, uno de los vecinos más activos en la pugna contra Telefónica, afirma que "tememos que nos vuelvan a engañar", refiriéndose tanto a la compañía como al Ayuntamiento, incapaz de hacer cumplir hasta ahora sus propias ordenes de precinto.

El ruido no es el único motivo de quejas. Los vecinos exigen que se desmantele un depósito de gasoil de 30.000 litros de capacidad,inutilizado hace años, "por riesgo que significa,si se han acumulado gases", segun Vicente. Telefónica dice estar dispuesta a desmantelarlo, pero tambiën pide tiempo para los estudios pertinentes.interNOSTRUM

ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPFòrums STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP