Tanit Gómez Màrquez Tanit
Tanit és el nom de la deesa púnica a qui estava dedicada l'estatueta romana
trobada a prop de la Rambla de Sant Andreu i que varen anomenar 'Venus Púdica'

(els de Barcelona se la van endur, la van posar a un museu i ara n'hi diuen 'Venus de Barcelona', déu n'hi do!).
la Venus Púdica
Tanit, esposa de Baal, és a la mitologia púnica el que és Era, esposa de Zeus, a la mitologia grega.
És la senyora de la Lluna. Deesa protectora de la fertilitat, dels animals, dels homes,
i de la vida en els seus conceptes més variats.