trobada dels
Agrupaments Escoltes
per a uns LOCALS DIGNES
Góme'z 04/06/05
Amb la col·laboració de Foto Gestió