habitatge públic
de lloguer
a les casernes


Comprar un pis a BCN s'emporta el 71% d'ingressos d'una llar mitjana
- Salvador Sabrià
El Periódico 02/04/06

• Habitatge calcula que a l'àrea metropolitana l'esforç per pagar una vivenda nova és del 52%.
• Els percentatges superen els del 1994, quan els tipus d'interès estaven situats en el 10%.

Les dificultats a l'hora d'accedir a una vivenda nova a Catalunya es van incrementar clarament l'any passat i de manera encara més accentuada a Barcelona. Segons l'informe sobre el mercat de la vivenda a Catalunya elaborat per la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, a Barcelona "l'esforç econòmic per accedir a una vivenda nova de preu mitjà que ha de fer una família amb una renda disponible mitjana, hauria superat el 71% dels seus ingressos".

En l'àmbit metropolità barceloní, l'esforç per al mateix tipus d'habitatge va arribar l'any 2005 a un percentatge del 51,8%, i a la resta de Catalunya es va situar en el 37,6%. La direcció general d'Habitatge destaca que en tots aquests casos es tracta de percentatges d'esforç que superen clarament els existents el 1994, quan els tipus d'interès mitjans estaven situats al 10%.

Per calcular l'esforç mitjà, Habitatge es basa en els ingressos d'una família amb dos perceptors amb ingressos mitjans (uns 36.000 euros a l'any entre tots dos, segons Idestat), una vivenda de compra lliure de 90 metres quadrats; tipus d'interès hipotecaris del 3,2% i uns crèdits a 25 anys, que cobririen el 80% del cost de venda del pis.

HIPOTEQUES INABASTABLES
En el cas de Barcelona, el preu del pis mitjà nou es va situar en 508.200 euros el 2005, segons l'informe, i la hipoteca consegüent arribaria als 406.000 euros. En cas de no disposar d'altres estalvis per pagar la compra, aquesta llar mitjana hauria d'abonar més de 1.630 euros només de quota mensual d'hipoteca, segons els càlculs de la conselleria.


Habitatge afirma que les possibilitats d'accés a una vivenda nova "van tornar a empitjorar clarament l'any 2005" perquè els tipus d'interès no es van reduir, en contra del que havia passat altres anys, i no n'hi va haver prou amb l'augment dels terminis d'amortització, donat el fort augment experimentat pels preus. Segons la Generalitat, els pisos nous es van encarir una mitjana del 23,6% a Catalunya l'any passat; els de segona mà, un 17,8% i les quotes mensuals de lloguer, un 12%.

L'estudi de la conselleria afegeix que les famílies amb ingressos iguals a 3,5 vegades el salari mitjà interprofessional (uns 1.750 euros bruts al mes), haurien de dedicar més del 99% dels seus ingressos a pagar el pis si haguessin intentat comprar-ne un de nou a Barcelona, i un 72,7% en l'entorn metropolità.

L'última enquesta del Col.legi de Registradors d'Espanya, basada en totes les hipoteques escripturades el 2005 (que inclou pisos nous i de segona mà), va situar el crèdit mitjà contractat a Catalunya el 2005 en 159.558 euros. La quota mensual mitjana va ser de 900 euros, per a una hipoteca a 20 anys, i de 735, si era a 27 anys. En el primer cas, l'esforç supera el 58,1% del cost salarial mitjà, i en el segon, el 41,4%. Els registradors xifren en 3.995 euros el metre quadrat el preu mitjà de compravenda escripturat a Barcelona. Una xifra molt superior a la mitjana de Catalunya, 2.198 euros, sobre la qual els registradors calculen el citat esforç mitjà.


tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
Sant Andreu Per Les Casernes
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP