habitatge públic
de lloguer
a les casernes

Diverses plataformes reclamen més participació a Barcelona -
La Vanguardia 25/03/06

..."contra la mentida de la participació ciutadana".

Nou plataformes, associacions i entitats veïnals han coincidit a convocar accions amb la demanda comuna d'una major participació ciutadana i més informació per part de l'Ajuntament als afectats per plans urbanístics o emplaçaments d'equipaments conflictius. Les reivindicacions són distintes, però han adoptat el lema comú de "contra la mentida de la participació ciutadana", i han convocat per a dimecres que ve diferents manifestacions, a la mateixa hora però en diferents barris. Entre aquestes plataformes estan la de l'AVE pel litoral, que vol canviar el traçat previst de l'alta velocitat pel centre de la ciutat i la dels Tres Turons, afectada per les expropiacions per a fer el gran parc en Gràcia i Horta. També estan la plataformes de Vall d´Hebron i l'associació de comerciants Raval Sud, contra les *narcosalas instal·lades en els citats barris.

Les plataformes Horta-Parc de l´Amistat, Salvem Vallcarca i pel soterrament de les vies fèrries en Sants estan en la mateixa estratègia conjunta de demanar més i millor participació, sense pronunciar-se cada entitat sobre la reivindicació d'una altra. El grup, que comfia ampliar-se amb altres entitats, ho completen la Associació de Damnificats del Carmel (una de les quals van sorgir després de l'enfonsament del túnel de principis del 2005) i una recentment creada associació de veïns del Guinardó, que s'oposa a la supressió del doble sentit de circulació per a vehicles particulars en el carrer Mare de Déu de la Salut.

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
text original en espanyol

Varias plataformas reclaman más participación en Barcelona

Nueve plataformas, asociaciones y entidades vecinales han coincidido en convocar acciones con la demanda común de una mayor participación ciudadana y más información por parte del Ayuntamiento a los afectados por planes urbanísticos o emplazamientos de equipamientos conflictivos. Las reivindicaciones son distintas, pero han adoptado el lema común de "contra la mentira de la participación ciudadana", y han convocado para el próximo miércoles distintas manifestaciones, a la misma hora pero en diferentes barrios. Entre estas plataformas están la del AVE por el Litoral, que quiere cambiar el trazado previsto de la alta velocidad por el centro de la ciudad y la de los Tres Turons, afectada por las expropiaciones para hacer el gran parque en Gràcia y Horta. También están la plataformas de Vall d´Hebron y la asociación de comerciantes Raval Sud, contra las narcosalas instaladas en los citados barrios.

Las plataformas Horta-Parc de l´Amistat, Salvem Vallcarca y por el soterramiento de las vías férreas en Sants están en la misma estrategia conjunta de pedir más y mejor participación, sin pronunciarse cada entidad sobre la reivindicación de otra. El grupo, que confia ampliarse con otras entidades, lo completan la Associació de Damnificats del Carmel (una de las que surgieron tras el hundimiento del túnel de principios del 2005) y una recién creada asociación de vecinos del Guinardó, que se opone a la supresión del doble sentido de circulación para vehículos particulares en la calle Mare de Déu de la Salut.

interNOSTRUM
Tornar

Sant Andreu Per Les Casernes
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP