habitatge públic
de lloguer
a les casernes

Deu plataformes veïnals de Barcelona tiren un pols a l'Ajuntament i a la FAVB - Jesús García
El País 25/03/06

Representants de les deu entitats van presentar en conferència de premsa un comunicat en el qual denuncien
la "falta de participació" en la presa de decisions i critiquen la "política de fets consumats"...

Deu plataformes de veïns de Barcelona, cadascuna amb els seus propis problemes i reivindicacions, van plantejar ahir, de forma conjunta, un doble pols: a l'Ajuntament de la ciutat i a la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). Representants de les deu entitats van presentar en conferència de premsa un comunicat en el qual denuncien la "falta de participació" en la presa de decisions i critiquen la "política de fets consumats" que, al seu judici, exerceix el govern tripartitt municipal.

Les plataformes, creades especialment per a combatre actuacions que consideren inconvenients per als seus barris, van afirmar sentir-se "desateses" i "ignorades" per l'Ajuntament. "L'Administració (...) intenta aparèixer com dialogant, participativa i pròxima als ciutadans", resa el comunicat, que va ser llegit pel portaveu de la plataforma de Vall D'Hebron, Antonio Mateo, que s'oposa a la *narcosala que des de fa mesos funciona en el barri.

Però la crítica d'aquests veïns descontents no anava dirigida en exclusiva a les instàncies municipals. També les associacions de veïns tradicionals van rebre una forta garrotada. "Les associacions diuen representar als veïns, i és mentida: a nosaltres ningú ens representa", va proclamar Pere Vallejo, portaveu de la Plataforma AVE pel litoral, que és contrària al pas del tren d'alta velocitat pel centre de la ciutat. El text llegit per Mateo és més explícit si cap: "Són sovint algunes associacions de veïns o la pròpia FAVB les quals, fent seus els arguments de l'Administració, reprimeixen i critiquen qualsevol besllum de dissidència".

Grups heterogenis
A més d'AVE pel litoral i de la plataforma que s'oposa amb duresa al centre de venopunció per a toxicòmans, van estar presents altres vuit plataformes amb problemes, interessos i orientacions diverses: Raval Sud, Associació de Damnificats del Carmel, Associació de Veïns del Guinardó (de recent creació), Horta-Parc de l'Amistat, Tres Turons, Salvem Vallcarca, el Forat de la Vergonya i la plataforma pel soterrament de les vies de Sants.

Els representants van anunciar el qual serà el seu primer acte conjunt: una manifestació que preveuen celebrar dimecres que ve a les vuit de la tarda. En realitat, seran deu concentracions, ja que cada plataforma es quedarà "en la seva ràdio d'acció", va dir Mateo. O sigui, en el seu barri. Les plataformes van aclarir de seguida que ser companys de viatge no implica que hàgin de compartir necessàriament les reivindicacions dels altres. Allò que els uneix, van destacar, és una crítica frontal a la "falta de voluntat" de l'Ajuntament per a arribar a solucions de consens i a la "mentida" de la participació ciutadana.

Vallejo va rebutjar que les plataformes actuïn de connivència amb els grups de l'oposició, CIU i el PP, per a desestabilitzar al consistori davant la proximitat de les eleccions municipals. "Anem amb peus de plom perquè no volem que se'ns identifiqui amb ningú de la política; som independents", va indicar. Mateo, amb qui es va repartir la major part de les intervencions, va llançar un missatge a l'alcalde de Barcelona, Joan Clos, amb vista als comicis de 2007: "És possible que aquest govern municipal es dugui més d'una sorpresa".


tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
text original en espanyol

Diez plataformas vecinales de Barcelona echan un pulso al Ayuntamiento y a la FAVB

Diez plataformas de vecinos de Barcelona, cada una con sus propios problemas y reivindicaciones, plantearon ayer, de forma conjunta, un doble pulso: al Ayuntamiento de la ciudad y a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). Representantes de las diez entidades presentaron en conferencia de prensa un comunicado en el que denuncian la "falta de participación" en la toma de decisiones y critican la "política de hechos consumados" que, a su juicio, ejerce el gobierno tripartito municipal.

Las plataformas, creadas especialmente para combatir actuaciones que consideran inconvenientes para sus barrios, afirmaron sentirse "desasistidas" e "ignoradas" por el Ayuntamiento. "La Administración (...) intenta aparecer como dialogante, participativa y próxima a los ciudadanos", reza el comunicado, que fue leído por el portavoz de la plataforma de Vall d'Hebron, Antonio Mateo, que se opone a la narcosala que desde hace meses funciona en el barrio.

Pero la crítica de estos vecinos descontentos no iba dirigida en exclusiva a las instancias municipales. También las asociaciones de vecinos tradicionales recibieron un fuerte varapalo. "Las asociaciones dicen representar a los vecinos, y es mentira: a nosotros nadie nos representa", proclamó Pere Vallejo, portavoz de la Plataforma AVE pel litoral, que es contraria al paso del tren de alta velocidad por el centro de la ciudad. El texto leído por Mateo es más explícito si cabe: "Son a menudo algunas asociaciones de vecinos o la propia FAVB las que, haciendo suyos los argumentos de la Administración, reprimen y critican cualquier atisbo de disidencia".

Grupos heterogéneos
Además de AVE pel litoral y de la plataforma que se opone con dureza al centro de venopunción para toxicómanos, estuvieron presentes otras ocho plataformas con problemas, intereses y orientaciones diversas: Raval Sud, Asociación de Damnificados del Carmel, Asociación de Vecinos del Guinardó (de reciente creación), Horta-Parque de la Amistad, Tres Turons, Salvem Vallcarca, el Forat de la Vergonya y la plataforma por el soterramiento de las vías de Sants.

Los representantes anunciaron el que será su primer acto conjunto: una manifestación que prevén celebrar el próximo miércoles a las ocho de la tarde. En realidad, serán diez concentraciones, ya que cada plataforma se quedará "en su radio de acción", dijo Mateo. O sea, en su barrio. Las plataformas aclararon enseguida que ser compañeros de viaje no implica que deban compartir necesariamente las reivindicaciones de los otros. Aquello que les une, destacaron, es una crítica frontal a la "falta de voluntad" del Ayuntamiento para llegar a soluciones de consenso y a la "mentira" de la participación ciudadana.

Vallejo rechazó que las plataformas actúen en connivencia con los grupos de la oposición, CiU y el PP, para desestabilizar al consistorio ante la cercanía de las elecciones municipales. "Vamos con pies de plomo porque no queremos que se nos identifique con nadie de la política; somos independientes", indicó. Mateo, con quien se repartió la mayor parte de las intervenciones, lanzó un mensaje al alcalde de Barcelona, Joan Clos, con vistas a los comicios de 2007: "Es posible que este gobierno municipal se lleve más de una sorpresa".

interNOSTRUM
Tornar

Sant Andreu Per Les Casernes
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP