habitatge públic
de lloguer
a les casernes

Els districtes de Sant Andreu i Sant Martí intercanvien solars per poder fer més pisos a les casernes - David Marin
El Punt 22/03/06

"CiU acusa l’Ajuntament de fer un vestit a mida al Consorci de la Zona Franca".

L’Ajuntament de Barcelona va incrementar la densitat d’edificació al solar de les antigues casernes de Sant Andreu gràcies a un canvi de qualificació de sòl amb dos solars del districte de Sant Martí, que passen a ser de zona verda i equipament. L’increment de l’edificabilitat de les casernes és de 21.000 m² de sostre. L’Ajuntament justifica aquest canvi per la necessitat de fer una xarxa urbana densa al sector de les casernes. CiU, en canvi, creu que el que s’ha buscat és la rendibilitat econòmica.

El govern municipal necessitava més sostre edificable per al sector de les casernes de Sant Andreu per dotar-lo d’una xarxa urbana més densa, segons la seva justificació. El cas, però, és que l’increment d’edificació va permetre assolir les demandes veïnals d’un important paquet d’habitatge social –demanaven el 100% d’habitatge públic del miler de pisos previstos, i al final en sortiran dos mil, la meitat dels quals seran efectivament de protecció–, i al mateix temps el miler d’habitatges de preu de mercat que gestionarà el Consorci de la Zona Franca, propietari dels terrenys després d’un acord a tres bandes amb el Ministeri de Defensa –l’anterior propietari– i l’Ajuntament de Barcelona, autor del pla urbanístic.

Segons el regidor de CiU Eduard Garcia, més que un criteri urbanístic l’Ajuntament de Barcelona ha volgut fer quadrar millor les xifres econòmiques del pla de les casernes de Sant Andreu.

L’increment de l’edificabilitat a les casernes no surt del no-res. L’Ajuntament ha buscat solars edificables de la seva propietat però on no edificarà mai. Un d’aquests és el solar de la rambla Guipúscoa, 127, al districte de Sant Martí.


Està qualificat amb clau 18, que permet edificar amb alta densitat tant habitatge com hotel o oficines, però l’Ajuntament el feia servir com a petita zona verda. Ara l’edificabilitat del solar, 6.400 m² de sostre, es trasllada a les casernes, mentre que una part de la zona verda de les casernes es trasllada a aquest solar.

L’altre solar, també amb qualificació 18, d’alta edificabilitat, està situat també al districte de Sant Martí, al número 242 del carrer Andrade. Era edificable però l’Ajuntament hi ha acabat consolidant una pista poliesportiva descoberta. L’Ajuntament, així, ha traslladat els seus 14.600 m² de sostre edificable cap al sector de les casernes, a canvi del trasllat de sòl d’equipament de les casernes a aquest solar.

El pla urbanístic de les casernes ha vist incrementat així en 21.000 m² el seu sostre edificable, fins a assolir els 130.000 m² de sostre d’habitatge, que permet construir-hi 1.632 pisos. A més, s’hi faran 387 apartaments per a joves i gent gran en sòl d’equipament.

El canvi de solars ja estava inclòs en les xifres del planejament de les casernes aprovat de manera inicial al novembre, però el districte de Sant Martí no havia donat el vistiplau al canvi de qualificació dels seus dos solars afectats. Ho va fer al febrer amb les reserves del PP, que va lamentar que el districte de Sant Martí perdia la possibilitat de fer pisos socials en aquests solars i que al sector de les casernes disminuïa la zona verda.


tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP