habitatge públic
de lloguer
a les casernes
Les queixes pels pisos predominen en les denúncies a la síndica de BCN - Albert Ollés
El Periódico 07/12/05

• La mala atenció al ciutadà i el soroll també destaquen en els mil expedients de la institució.
• Malla adverteix que el 22% dels jubilats malviuen amb rendes mensuals inferiors a 375 euros.

Els problemes relacionats amb la vivenda i, en especial, l'assetjament immobiliari; la mala atenció municipal al ciutadà, i les molèsties derivades del soroll centren la majoria del miler d'expedients oberts per la síndica de greuges de Barcelona, Pilar Malla, durant el primer any de vida d'aquesta institució local.

El contingut de les mil denúncies tramitades (el nombre de les queixes rebudes és superior) per la defensora dels drets i les llibertats dels barcelonins denota també el progressiu increment de les desigualtats socials, cosa que converteix aquest punt en el principal front de reivindicació en el futur.

La marginalitat afecta, segons la sindicatura, els col.lectius més febles i amb menys recursos.

Malla, que en el seu informe dels sis primers mesos de gestió ja va alertar que 3.000 nens barcelonins viuen desemparats o en situació d'alt risc social, destaca ara que el 22% dels jubilats malviuen amb rendes mensuals inferiors a 375 euros. La xifra és d'un estudi del Patronat Municipal de l'Habitatge que també diu que el 6% d'aquestes persones es veuen obligades a passar el mes amb menys de 240 euros.

Un nombre important de les denúncies tramitades per problemes relacionats amb la vivenda tenen com a principals afectats jubilats amb escassos recursos econò- mics. L'assetjament immobiliari (mobbing) i la falta de places de residències són els problemes més esmentats.

ASSUMPTE TRANSVERSAL
Les dificultats per accedir a l'actual mercat immobiliari no són exclusives, no obstant, de les persones grans. La sindicatura ha rebut durant aquest primer any queixes de col.lectius i sectors socials molt diferents, cosa que evidencia, segons les seves conclusions, que és un problema transversal i generalitzat a Barcelona.

Una cosa similar passa amb les crítiques a l'Administració per la seva mala atenció al ciutadà. Aquest punt és el que ha requerit més gestions dels membres de la sindicatura que, encara que asseguren que han trobat més portes obertes que tancades, reconeixen que han patit a la seva pròpia pell la lentitud de la burocràcia a l'hora d'intentar resoldre els expedients.

CONDUCTES INCÍVIQUES
El balanç de Malla, que es presentarà oficialment a inicis de l'any que ve, dedica un capítol destacat a l'incivisme, amb la brutícia dels carrers i, sobretot, la contaminació acústica com a principals queixes.

En referència al projecte de nova ordenança cívica a la ciutat, la sindicatura --la responsable de la qual és nomenada per l'ajuntament però funciona de forma independent-- ha elaborat un dictamen que donarà a conèixer el dia 12 de desembre, durant l'audiència pública convocada per l'ajuntament a petició de diverses associacions.

La síndica, que a més d'actuar per demandes ciutadanes pot fer-ho també d'ofici, prepara per al 2006 diversos informes sobre altres temes candents a la ciutat.

CARTA DE DRETS I DEURES
La polèmica oberta amb alguns veïns per la instal.lació de narcosales en diferents districtes i la integració real dels nous immigrants a través de la igualtat d'oportunitats laborals, educatives i de vivenda són dos dels temes que estudiarà Malla en el pròxim exercici. A més, i per encàrrec de l'alcalde, Joan Clos, la síndica està elaborant la nova carta de drets i deures dels ciutadans.


tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP