habitatge públic
de lloguer
a les casernes
Massa d'hora per saber si el preu dels pisos creix menys -
AVUI 03/08/05

...el nivell aconseguit pels indicadors de pressió financera de les llars i l'evidència de "sobrevaloració" de l'habitatge
esdevenen elements de "risc" per a l'evolució de la despesa de les famílies a mig i llarg termini.

Malgrat les dades del ministeri de la Vivenda del segon trimestre de l'any, que indiquen una lleugera desacceleració en l'encariment dels pisos, el Banc d'Espanya considera que encara és d'hora per començar a parlar de canvi de tendència en l'evolució dels preus de l'habitatge. I és que l'institut emissor dubta que el descens en creixement interanual del preu dels pisos arreu de l'Estat, des del 15,7% del primer trimestre al 13,9% en els tres mesos següents, suposi un procés sostingut en el temps.

Aquests dubtes es justifiquen, segons el Banc d'Espanya, en el fet que la nova sèrie elaborada pel ministeri que encapçala María Antonia Trujillo és molt "volàtil" i té encara una existència molt curta. "Donada la curta història de la nova sèrie elaborada pel ministeri -en principi, més volàtil que l'antiga-, és encara aviat per avaluar si això suposa l'inici d'un clar canvi de tendència", subratlla l'organisme que presideix Jaime Caruana en el seu últim butlletí econòmic.

No obstant això, la institució monetària reitera les seves advertències sobre l'endeutament de les famílies, i indica que el nivell aconseguit pels indicadors de pressió financera de les llars i l'evidència de "sobrevaloració" de l'habitatge esdevenen elements de "risc" per a l'evolució de la despesa de les famílies a mig i llarg termini. Entre gener i març, el deute de les llars de l'Estat va mantenir el fort ritme dels trimestres anteriors, amb un creixement interanual proper al 20%. Segons el Banc d'Espanya, les dades del segon trimestre apunten que aquest dinamisme es manté.

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP