habitatge públic
de lloguer
a les casernes
El govern comprarà habitatges buits amb diners del pla estatal - Joan Tort
AVUI 07/07/05

Aquest mes se signarà la transferència de recursos.

El govern comprarà habitatges buits de protecció oficial per posar-los al mercat en règim tant de lloguer com de compravenda i així obrir una nova via per augmentar el parc immobiliari de pisos protegits i, a la vegada, aflorar un gran nombre d'habitatges que actualment estan fora de l'oferta i la demanda.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, va anunciar ahir a Lleida que abans que acabi aquest mes de juliol signarà un conveni amb la ministra de la Vivenda, Maria Antonia Trujillo, en el qual es quantificarà quina part dels 6.800 milions previstos al nou pla de l'habitatge estatal seran per a Catalunya, i la partida que la conselleria podrà destinar a aquest programa d'adquisicions.

Milà va explicar que fins ara altres experiències anteriors d'aquesta mena no havien reeixit a causa dels preus "irreals" que des de Madrid s'havien fixat per a la protecció oficial i, per tant, entre els anys 2002 i 2003 només s'havien pogut materialitzar unes 120 operacions i entre administracions. En la majoria dels casos, els immobles passaven a ser d'ús de les mateixes institucions i no entraven al mercat immobiliari ni es feien polítiques d'habitatge. Segons el conseller, "la Generalitat havia acabat retornant diners a Madrid per la inadaptació dels preus".

Un marc més realista
Actualment, però, segons va argumentar Milà, es podrà tirar endavant aquesta política de compra de pisos protegits buits dins un nou marc de preus "més realistes" i amb ajuts públics.

D'aquesta manera, el nou pla estatal de l'habitatge fixa uns nous mòduls per als habitatge de protecció oficial i, per tant, les adquisicions es podran fer en unes condicions més adequades al mercat actual. Milà va dir que aquests preus seran vàlids per a la major part de les poblacions catalanes. No obstant, va alertar que a Barcelona "hi haurà més dificultats perquè els preus són exagerats" i s'allunyen dels mòduls previstos pels habitatges socials.

Milà va explicar que a Catalunya hi podria haver uns 10.000 pisos buits, tot i que va advertir que es tracten de xifres molt orientatives i que no hi havia cap estudi concret i recent sobre aquests immobles.

Adigsa i les oficines locals d'habitatge dels ajuntaments s'encarregaran de crear borses d'habitatges i faran d'intermediaris per posar-los al mercat. Així, ahir Milà va signar un conveni de col·laboració en aquest àmbit amb l'Ajuntament de Lleida per adherir la ciutat a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, que inclou una borsa específica per a joves que busquin pisos de lloguer.

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP