habitatge públic
de lloguer
a les casernes
Hi ha espai per a més -
El Punt 26/06/05

.
En total a les casernes s'hi preveu fer 96.400 m2 de sostre edificable d'equipaments, i els decidits fins ara sumen aproxidament 55.000 m2, a penes una mica més de la meitat del previst.
A part, hi haurà lloc per a uns 1.200 habitatges.

Els serveis decidits fins ara no esgoten el sòl d'equipaments que hi ha al solar de les antigues casernes militars. En total a les casernes s'hi preveu fer 96.400 m2 de sostre edificable d'equipaments, i els decidits fins ara sumen aproxidament 55.000 m2, a penes una mica més de la meitat del previst. A part, hi haurà lloc per a uns 1.200 habitatges. L'arquitecte Manel de Solà-Morales està redactant una proposta per encàrrec municipal.

El gran espai per a equipaments és un dels arguments que ha fet servir el regidor del districte, Jordi Hereu, per defensar en diverses ocasions la construcció d'un hotel com a equipament al sector. Sant Andreu, diu el regidor, necessita que hi hagi serveis i activitat econòmica diversa. I assegura, a més, que això no aniria en detriment dels equipaments de barri perquè «hi ha espai de sobres».

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP