habitatge públic
de lloguer
a les casernes
En dos anys es crearan unes 6.400 places residencials per a gent gran - Sònia Pau
AVUI 15/05/05

EL REPTE DE L'ENVELLIMENT
Tot i que el pla disminuirà els desequilibris territorials actuals,
2.500 es faran a Barcelona ciutat i 2.500 a la regió metropolitana.

La creació d'unes 6.400 places en residències assistides i d'unes 2.200 d'acolliment diürn abans del 2007 són dos dels eixos bàsics de la programació territorial de serveis socials destinats a les persones grans amb dependències amb què treballa l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) del departament de Benestar i Família. El pressupost d'inversió i manteniment per a aquest increment de places residencials supera els 500 milions d'euros i es calcula que se'n podran beneficiar uns 30.000 usuaris més que els que poden acollir les instal·lacions actuals.

El 37% d'aquestes noves places seran privades amb finançament públic, el 31% d'iniciativa pública municipal i el 32% iniciativa del govern.

A banda que aquest creixement de residències permetrà donar servei a més gent, la consellera de Benestar, Anna Simó, subratlla que el desplegament d'aquestes noves places es farà amb criteris d'"equilibri territorial". "Actualment, mentre que a la Terra Alta no hi ha ni una plaça per cada cent habitants de més de 65 anys, al Pla de l'Estany n'hi ha més de dotze i al Maresme n'hi ha nou. La funció del govern -explica Simó- és posar-les allà on hi ha més necessitat perquè tothom, visqui on visqui, hi tingui la mateixa possibilitat d'accés".

Suport a l'oferta pública
El dèficit de geriàtrics està especialment localitzat a Barcelona i l'àrea metropolitana, però també a les comarques de l'Ebre, amb una població molt envellida agreujada per una tradicional mancança de serveis. A finals de l'any passat, hi havia més de 1.700 avis que esperaven torn per ingressar en una residència, dels quals 1.374 es concentraven a Barcelona i la seva àrea d'influència. A Tarragona hi ha havia 186 avis amb dret al servei però en llista d'espera, 128 a Girona i 39 a Lleida.

Fent la distribució segons les futures vegueries, a Barcelona es crearan gairebé 5.000 places geriàtriques amb finançament públic -la meitat de les quals es concentraran a Barcelona ciutat-, 566 a Tarragona, 331 a Girona, 303 a les Terres de l'Ebre -una de les zones ara més deficitàries-, 293 a Lleida, 97 a les comarques centrals i 87 al Pirineu-Aran. Aquestes places gairebé hauran de poder solucionar les necessitats de serveis residencials de la meitat de població que superi els 65 anys, i la resta s'hauria de cobrir amb residències de promoció privades.

Segons dades de l'IDESCAT, l'any 2003 hi havia més de 57.000 persones a Catalunya que formaven el que es considera població crítica, perquè tenien més de 65 anys i podien requerir l'ús dels serveis residencials. La cobertura pública, però, amb 20.500 places, podia assumir només el 36% d'aquesta població, i amb la suma de places públiques i privades s'arribava al 86% de població.

De cara al 2007, els tècnics del departament calculen que els avis amb possibilitats de necessitar una residència seran 59.850, i, si es compleix la previsió, les 27.000 places públiques cobriran el 50% d'aquesta població i amb la suma de les privades s'arribarà al 100%.

Cobertura comarcal
Es preveu que d'aquí a dos anys, les quinze comarques que el 2003 estaven per sota del 40% de cobertura assoleixin aquest objectiu, que 24 comarques se situïn entre el 40% i el 60%, i divuit estiguin per sobre d'aquest 60%.

Una explicació del desequilibri és que les residències d'iniciativa privada es concentren en determinades zones -al Maresme ofereixen unes 3.000 places-, mentre que en d'altres, com ara a la Vall d'Aran, la Terra Alta, Ribera d'Ebre, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, no n'hi ha ni una. "Patim un desenvolupament de negoci des de l'oferta i hem d'avançar cap a una planificació basada en la demanda", planteja la consellera. La Unió Europea (UE) recomana un mínim de 5 places residencials per cada cent habitants majors de 65 anys i aquest és l'objectiu de la planificació comarcal del govern de cara al 2007.

Ajuntaments i entitats
Segons aquesta programació, 22 dels 47 nous equipaments de promoció pública del departament seran residències -els criteris d'eficiència recomanen entre 90 i 120 places- amb centre de dia inclòs destinat als més grans de 65 anys. Entre la resta d'equipaments hi ha habitatges tutelats, 14 residències per a persones amb discapacitat psíquica o física i tres llars residencials per a persones amb malaltia mental.

A més, en cooperació amb els ajuntaments i amb les entitats socials la previsió és construir una altra trentena de geriàtrics amb instal·lacions per donar també servei de centre de dia.

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP