habitatge públic
de lloguer
a les casernes
Els centres de dia passaran a disposar de 5.700 places -
AVUI 15/05/05

Més d'un miler estan projectades en diferents poblacions de les comarques barcelonines i 800 a Barcelona ciutat.

El mapa de futur de serveis per a la gent gran amb dependència, a banda de les residències, planteja el creixement de les places d'acolliment diürn, és a dir, dels centres de dia, i també dels habitatges tutelats.

Si es compleix la previsió, abans de l'any 2007, els centres de dia haurien de passar de les 3.500 places actuals a 5.700, de les quals més d'un miler estan projectades en poblacions de les comarques barcelonines i 800 a Barcelona ciutat. No hi haurà cap comarca sense centre de dia -cas que ara es dóna al Solsonès- i 21 sectors comarcals tindran places públiques per assegurar les necessitats del 19% de la població crítica, és a dir, per a les 59.600 persones que es calcula que hauran superat els 65 anys i que podran reclamar tenir accés a un centre de dia.

Segons la programació territorial de serveis socials 2004-2007, que s'elabora aplicant criteris de demanda i d'equilibri territorial, més de 800 places d'atenció diürna seran d'iniciativa privada amb ajuda pública; 800 seran de titularitat municipal i unes 500 seran promogudes i mantingudes pel govern.

Pel que fa als habitatges tutelats, amb la crescuda es passarà dels 454 que ja hi ha en funcionament a 512. Tots els nous se situaran a les comarques barcelonines i tots seran de titularitat pública -una desena finançats pel món local i la resta per Benestar i Família.

La partida més gran del pressupost d'aquest any de Benestar i Família es destina a polítiques per a la gent gran, i bona part dels 304,7 milions d'euros s'inverteixen precisament en l'augment de centres residencials i de dia, i habitatges tutelats. Una altra aposta per tenir cura de la gent gran és millorar l'atenció domiciliària: doblar els actuals recursos i fer-la arribar al 4% de majors de 65 anys.tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP