habitatge públic
de lloguer
a les casernes
Les famílies espanyoles ja gasten més en vivenda que en aliments - Max Jiménez Botias
El Periódico 07/05/05

• El 30,2% del pressupost es dedica a la casa, mentre que el cistell del mercat ocupa el 17,8%.
• La part destinada a adquirir un pis és més gran com més baixa és la renda familiar disponible.

Les famílies espanyoles ja gasten més en vivenda que en alimentació. La principal partida del pressupost --el cistell del mercat-- ha perdut pes, en la mesura que l'encariment dels pisos ha incrementat l'esforç pressupostari per adquirir-los. Segons l'últim informe de Caixa Catalunya sobre els hàbits de consum i l'economia familiar entre el 1990 i el 2000, una família espanyola destina un 30,2% del seu pressupost a comprar sostre, enfront del 17,8% que dedica a alimentació.

Aquesta diferència és una qüestió menor quan s'analitza el pressupost d'una família amb una renda mitjana.

En aquesta circumstància, es destina a vivenda el 28,6% dels recursos disponibles, mentre que l'alimentació s'emporta un 18,1%. El 1990, una família mitjana dedicava el 21,2% del moneder a comprar el pis i dirigia cap a l'alimentació un 24,6% dels ingressos. "Aquesta evolució respon a la dinàmica dels països que milloren la seva renda. Com més rics són, menys percentatge del pressupost es destina al cistell del mercat", va comentar Xavier Segura, director del servei d'estudis de Caixa Catalunya.

CANVI D'OPCIÓ
La creixent substitució de l'opció de lloguer de la vivenda per la compra, així com la tendència a desplaçar el caràcter de bé essencial pel d'un bé superior (o de luxe), ha modificat notablement el patró de consum de les famílies espanyoles des del punt de vista del nivell d'ingressos. Així, per a totes les famílies, la vivenda ja és el grup de despesa més important en detriment de l'alimentació, que queda desplaçada.

Entre els anys 1990 i 2000 l'habitatge va incrementar la seva participació en la despesa d'una família mitjana en 7,4 punts percentuals, un augment "molt superior" al registrat pel transport, que amb un creixement d'1,1 punts va ser la segona categoria de béns que més va elevar el seu pes dintre del pressupost familiar.

En síntesi, l'any 2000, les famílies mantenien la seva estructura de consum concentrada en quatre grups de béns i serveis: alimentació, vivenda, hoteleria i transport. Tot i això, la distribució de la despesa per grups de béns no és homogènia per a tots els nivells de renda, sinó que mostra diferències. L'oci i el temps lliure guanyen pes com més alta és la renda.

INGRESSOS I DESPESES
Les famílies amb ingressos més baixos presenten una estructura més concentrada en béns de tipus inferior, com l'alimentació i la vivenda. Lògicament, l'augment de la partida destinada a vivenda "ha sigut molt més intensa en el cas de les famílies amb ingressos més baixos", amb un avanç de 12,6 punts percentuals, des del 32,7% del 1990 al 45,3% del 2000. Però, per a elles, la vivenda tradicionalment ha ocupat la part més important del pressupost en els últims 20 anys. No obstant, a mesura que augmenta aquesta partida disminueix la despesa en transport --tercer epígraf més important del pressupost--, oci, ensenyament i temps lliure, cosa que no passa entre les famílies amb rendes més elevades.


tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP