habitatge públic
de lloguer
a les casernes
La política del tres per cinc - Josep Maria Ureta
El Periódico 25/04/05

• El preu d'un pis ja equival a gairebé 10 anys de salari.

A Vilafranca del Penedès s'ha celebrat la primera jornada de Territori i Habitatge per abordar la política de vivenda social. Que sigui la primera indica tant la desatenció que durant anys ha patit el sector com l'avís que el tema donarà de si encara uns quants anys més. Una part de les dades les ha aportat Oriol Nel.lo, que és el responsable de planificació territorial de la Generalitat.

La dada més suggerent és la que explica que els 700.000 pisos edificats des de l'any 1995 equivalen a haver tornat a edificar tot Barcelona. És a dir, que es parla insistentment de restricció del sòl, però a l'àrea metropolitana s'urbanitza a raó de tres hectàrees al dia (sí, cada dia). Ho explica, en part, que hem passat de dir som sis milions a dir que almenys en som set. I que el 2026 en serem vuit. Tot i que la necessitat de pisos actual és més reduïda que l'oferta, explicable per la suma de segones residències.

En la part més teòrica i general, Julio Rodríguez, que és tota una autoritat del sector i és creador d'alguns indicadors del mercat de la vivenda, ha recordat el risc que plana sobre les famílies.

El seu gràfic més conegut indica: l'esforç català d'accés a la vivenda, mesurat com la relació que hi ha entre el seu preu i el salari anual del comprador, és l'any 2005, del 9,5. O sigui: el preu d'un pis equival a nou anys i mig de salari (i si mesurem només la província de Barcelona, passa d'11 anys). Una altra novetat aportada per Rodríguez és l'avís que el nostre dèficit per compte corrent també està relacionat amb la "voracitat del totxo". Per finançar hipoteques, bancs i caixes ja importen estalvi estranger.

Per dades i diagnòstics no quedarem. Sembla que ara el Govern de la Generalitat a través dels seus departaments de Política Territorial i de Medi Ambient i Habitatge, juntament amb els municipis, volen recuperar la política del tres per cinc. Tres administracions (estatal, autonòmica i municipal) combinant fins a cinc polítiques possibles: financeres, vivenda protegida (VPO), foment del lloguer, programació del sòl i fiscalitat. Res de 30m2.

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP