habitatge públic
de lloguer
a les casernes
La vivenda com a bé de consum · Juan-José López Burniol - Notari
El Periódico 17/04/05

...les vivendes ja no són béns que s'adquireixin per a tota la vida,
sinó que estan passant a cobrir un paper que és més propi dels béns de consum durador.

És freqüent que una parella --casada o no i normalment amb fills-- vengui la petita vivenda --de menys de 60 metres quadrats-- que va adquirir al començament de la seva convivència, set o vuit anys abans, per adquirir-ne una altra de més gran, del voltant de 100 metres quadrats. I no és estrany que 10 o 12 anys després es torni a desprendre d'aquest segon pis, per arribar a la glòria en forma de casa adossada. Es tracta, habitualment, de parelles en què treballen intensament tant ell com ella, i que tenen certa capacitat d'estalvi. No obstant, no acostuma a haver-n'hi prou amb el producte del seu esforç per sufragar aquestes successives millores. El finançament de les ulteriors adquisicions s'efectua, en bona part, amb la plusvàlua generada pel sensible increment del preu del pis que deixen, complementada amb una nova hipoteca. Això explicaria les estadístiques d'alguns bancs, segons les quals el termini mitjà d'amortització dels préstecs hipotecaris és inferior a 15 anys.

També passa que, al morir el marit o la dona, el viudo o la viuda, amb els fills ja emancipats, vengui la vivenda familiar per adquirir-ne una altra de més petita --de vegades un apartament--, que generi menys despeses i disfruti, en ocasions, de serveis que pal.liïn la soledat inevitable del cònjuge que ha sobreviscut.

Tot això significa que les vivendes ja no són béns que s'adquireixin per a tota la vida, sinó que estan passant a cobrir un paper que és més propi dels béns de consum durador. Així, a cada etapa de la vida li correspondria, segons les circumstàncies, un determinat tipus de vivenda. Per tant --i sense entrar en el debat sobre els pisos de 30 metres quadrats--, resulta aconsellable meditar amb calma abans de desqualificar amb desdeny una proposta.

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP