habitatge públic
de lloguer
a les casernes
El suport tributari a la vivenda · Joaquín Romero
El Periódico 15/04/05

Els tècnics que han estudiat aquesta qüestió a fons consideren que si Espanya està a anys llum de la mitjana europea
pel que fa al mercat de lloguer --que és la pedra angular del problema--
és per l'escassa implicació de les empreses en aquest negoci.

La celebració de Construmat ha escalfat el debat sobre la carestia de la vivenda al nostre país, així com un dels aspectes més polèmics de la qüestió: els seus incentius fiscals. El professor José García-Montalvo ha calculat que aquesta desgravació acaba sent una transferència de l'Estat als constructors perquè, en realitat, eleva el preu de les vivendes un 8,3%. Era una sospita generalitzada que ell ha aconseguit quantificar i que el porta a concloure que la despesa fiscal en aquest capítol --3.076 milions d'euros per al 2005-- és regressiva i que perjudica les famílies amb menys recursos, que són les que segons la seva opinió s'haurien de beneficiar d'aquestes ajudes, i només per al lloguer. El Cercle d'Economia també havia donat voltes a l'assumpte i va suggerir una modificació de les deduccions, un canvi que el Govern del PP va posar en marxa encara que tímidament. La consultora Aguirre Newman va més enllà i proposa que el suport públic es destini a les promotores perquè els resulti rendible la VPO.

No obstant, quan el Govern ha insinuat la possibilitat de retocar els incentius, l'opinió pública se li ha tirat a sobre. És a dir, que malgrat que gairebé tothom és conscient de la ineficàcia d'aquesta despesa fiscal, existeix una gran resistència a l'hora de reformar-la. És una desgravació que es va idear per facilitar l'accés a la vivenda de les famílies i per recolzar un sector que genera molta ocupació. Està bastant clar que ja no compleix el primer objectiu; i, pel que fa al segon, ens podríem preguntar per què no deduir la despesa dels particulars en l'adquisició del cotxe propi, donat que la indústria automobilística també és intensiva en mà d'obra.

Els tècnics que han estudiat aquesta qüestió a fons consideren que si Espanya està a anys llum de la mitjana europea pel que fa al mercat de lloguer --que és la pedra angular del problema-- és per l'escassa implicació de les empreses en aquest negoci. Una opinió que, sens dubte, hauria d'induir a reflexionar amb els menys prejudicis possibles.

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP