habitatge públic
de lloguer
a les casernes
Els pisos nous tindran aixetes estalviadores · Antonio Madridejos
El Periódico 14/04/05

• La Generalitat impulsa un decret per millorar la construcció.

Les vivendes noves que es construeixin a Catalunya i aquelles que se sotmetin a una reforma integral hauran de comptar amb una doble xarxa de canonades per a aigües residuals i aigües pluvials, incorporar mecanismes estalviadors a les aixetes, deixar l'espai necessari per a separadors d'escombraries i fer servir materials reciclats en la construcció, entre altres novetats, segons destaca el projecte de decret d'ecoeficiència presentat ahir pel conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà. "És un decret de mínims per fer possible un desenvolupament sostenible en l'àmbit de la construcció --va destacar--. Hem d'esperar que el sector s'ho prengui com un repte".

El text inclou algunes normatives ja obligatòries en diversos municipis, però és el primer "marc comú per a tot Catalunya", va destacar el conseller durant una visita al saló Construmat, a Barcelona. Salvador Milà es va mostrar esperançat per la bona marxa del decret, que s'aprovarà aviat: "Esperem que el ciutadà el reclami com un certificat de qualitat", va dir. El decret de la Generalitat s'avança a la directiva europea d'eficiència energètica, que entrarà en vigor el gener del 2006, amb la qual comparteix alguns elements.

AIGUA RESIDUAL I PLUVIAL
El text incideix en quatre capítols: aigua, energia, sistemes constructius i residus. En el primer, va subratllar Salvador Milà, destaca l'obligació de separar les aigües pluvials de les residuals, és a dir, que circulin per canonades diferents fins a l'exterior de l'edifici. També s'hauran d'instal.lar "mecanismes economitzadors" a les aixetes de lavabos, dutxes i aigüeres "de manera que s'obtingui un cabal màxim d'aigua de 12 litres per minut". Les cisternes portaran obligatòriament un mecanisme de doble descàrrega o de descàrrega interrompible.


Pel que fa a energia, el decret sub- ratlla que els edificis amb una demanda d'aigua calenta sanitària superior als 350 litres per dia a una temperatura de referència de 60°, així com les vivendes unifamiliars aïllades, hauran de comptar amb panells solars tèrmics.

La quantitat de panells dependrà de diversos factors, incloent-hi la zona climàtica en què es trobi l'edifici, i també hi haurà excepcions, com per exemple la mida de la vivenda, disposar d'altres formes d'energia renovables, que hi hagi barreres que limitin molt la insolació o impediments purament urbanístics. Tot i que moltes vivendes en poden quedar al marge, el decret sí que afectarà pràcticament tots els grans blocs de vivendes, hotels, poliesportius i col.legis.

AÏLLANTS A LES FAÇANES
El decret també obliga a col.locar elements aïllants en certes façanes orientades al sud-oest i vidres dobles --o altres solucions amb similars coeficients d'aïllament-- als espais habitables.

L'apartat dedicat a elements constructius subratlla que els edificis hauran de comptar amb almenys un paràmetre ecològic a escollir entre sis propostes --coberta ventilada, coberta enjardinada, façana ventilada en orientació sud-oest...). També impulsa la construcció amb materials reciclats.

Medi Ambient i Habitatge espera que el decret iniciï un canvi social en la manera de concebre, dissenyar, construir i utilitzar els edificis. "Catalunya --va dir Milà-- no es pot permetre tenir errors greus amb el tema de la vivenda".

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP