habitatge públic
de lloguer
a les casernes
La deducció de l'IRPF encareix les vivendes un 8,3% de mitjana ·
AVUI 12/04/05

Les desgravacions fiscals beneficien constructors i inversors, segons els economistes.

La deducció de l'IRPF per adquisició d'habitatge habitual suposa un increment del preu del pis del 8,3% de mitjana, segons un estudi publicat en l'última revista del Col·legi d'Economistes.

L'estudi parteix de la base que un contribuent que percebi el salari mitjà de l'Estat, situat en uns 1.523 euros al mes, i que decideixi comprar un habitatge, aportant el 20% en concepte d'entrada i pagant la resta amb un préstec a 25 anys amb un tipus d'interès del 4%, podria comprar un pis de 180.000 euros. Tot i això, si aquest contribuent té en compte la deducció del 15% sobre un màxim de 9.015,18 euros durant tots els anys que dura el préstec, podria comprar un pis, amb les mateixes condicions esmentades, per un valor de 195.000 euros, fet que suposa un augment del 8,3% respecte al preu inicial.

Les deduccions relacionades amb l'habitatge habitual absorbeixen 3.076 milions dels pressupostos generals de l'Estat d'aquest any.

Si d'aquesta xifra s'eliminen les despeses fiscals associades a l'IVA, es pot deduir que els associats directament a la compta del pis suposen el 14,6% del total.Si tampoc es considera la reducció general sobre rendiments del treball, la proporció augmenta fins al 20% dels pressupostos i entre el 0,8% i l'1% del PIB. D'acord amb els càlculs de l'estudi, si s'eliminessin les desgravacions fiscals a l'habitatge es podria duplicar l'import que anualment es destina a recerca i desenvolupament (R+D).

Per l'autor del treball -el professor d'economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo-, les desgravacions fiscals sobre l'adquisició de pisos acaben beneficiant els constructors i els amos del sòl, així com els inversors. De fet, i segons les seves dades, la deducció acaba convertint-se en una transferència de més de 3.000 milions d'euros anuals a les empreses constructores i propietàries del sòl.

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP