habitatge públic
de lloguer
a les casernes
Política pròpia per al lloguer de Catalunya ·
AVUI 12/04/05

...per als immobles de la ciutat de Barcelona s'estableix un lloguer de 9 euros per metre quadrat,
xifra que suposa un màxim de 630 euros d'arrendament.

El govern ha acordat amb el ministeri de la Vivenda que a Catalunya l'activitat de la Societat Pública de Lloguer, que acaba de crear l'administració central, es farà a través de l'empresa Adigsa i de les oficines municipals d'habitatge. Posteriorment, aquesta societat estatal es convertirà en l'Agència Catalana de l'Habitatge. Ara bé, les ajudes previstes en el programa d'habitatges desocupats seguiran els criteris establerts en el decret 454/2004, aprovat pel govern el desembre passat, en comptes de les mesures que s'han anunciat des de Madrid.

Per a totes aquelles persones que tinguin un habitatge buit que el vulguin cedir al govern perquè en gestioni el lloguer, el decret català estableix garanties per al cobrament de la renda del pis, cobertura de desperfectes, subvenció a fons perdut per obres fetes, subvenció per fer obres de rehabilitació i la possibilitat que Adigsa porti a terme aquestes obres. Es podran acollir a aquest programa tots aquells habitatges que no excedeixin els 70 metres quadrats.

A més, i a diferència de la nova normativa estatal, el govern, que no cobrarà pel servei, estableix els preus màxims als quals es podran llogar aquests pisos.

Segons va avançar un portaveu de la conselleria de Medi Ambient i Habitatge, per als immobles de la ciutat de Barcelona s'estableix un lloguer de 9 euros per metre quadrat, xifra que suposa un màxim de 630 euros d'arrendament. Un estudi de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona va posar de manifest que en el tercer trimestre del 2004 (últimes dades disponibles) el lloguer mitjà contractat a la ciutat va ser de 727,27 euros.

Fer aflorar els immobles buits
L'objectiu prioritari del govern serà, segons va informar, "obtenir habitatges desocupats, la possibilitat de llogar-los a persones amb dificultats per accedir a un pis a preu de mercat mitjançant la negociació de lloguer moderats, i concedir subvencions al pagament del lloguer".

Aquesta setmana es posaran en marxa els programes esmentats amb la possibilitat de cessió dels habitatges a Adigsa perquè els pugui gestionar directament.

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP