habitatge públic
de lloguer
a les casernes
La compra d'un pis ja s'emporta el 42% del salari mitjà català · Salvador Sabrià
El Periódico 02/04/05

• L'esforç necessari d'una família amb ingressos mensuals de 1.717 euros supera el 86% a BCN.
• El preu de la vivenda s'ha multiplicat per 2,7 entre el 1998 i el 2004, segons dades de la Generalitat.

Els pagaments per fer front a la compra d'un pis a Catalunya es van endur el 42% del salari mitjà d'una famí- lia catalana el 2004, segons les dades facilitades ahir pel conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, al presentar un informe del seu departament sobre la vivenda.

Tot i així, aquest percentatge d'esforç econòmic puja molt més segons les zones territorials o el nivell d'ingressos de la família que es tingui en compte. Així, a la ciutat de Barcelona, l'esforç per a una família amb renda mitjana "va superar el 60% dels seus ingressos" el 2004, "només tres punts percentuals menys del que es necessitava el 1995, quan el tipus d'interès mitjà del mercat hipotecari era de l'11%, mentre que el 2004 era del 3,35%".

En el cas d'ingressos per sota de la mitjana, com el de les famílies amb rendes iguals a 3,5 vegades el salari mínim interprofessional (uns 1.717 euros mensuals en una família amb dos perceptors) havien de destinar el 86,6% de les seves entrades per poder adquirir un pis a Barcelona; el 60,6% a l'entorn metropolità i el 41,4% a la resta de Catalunya. I per a les famílies amb ingressos inferiors a 2,5 vegades el salari mínim, l'accés a un pis ja era matemàticament impossible, ja que necessitarien dedicar el 121,3% de la seva renda a Barcelona, o el 84,9% en l'àmbit metropolità.

EL 30% IDEAL
Un esforç raonable de les famílies per cobrir la despesa de vivenda en quotes hipotecàries o de lloguer "no hauria de superar el 30%", segons Milà. L'informe de la conselleria constata que els forts increments de preus de la vivenda des del 1998 fins al 2004 s'han menjat els avantatges de les millors condicions financeres, tant la baixada dels tipus com l'ampliació dels anys d'amortització.

Així, el preu d'un pis mitjà nou a Catalunya s'ha multiplicat per 2,7 entre el 1998 i el 2004. L'encariment de l'any passat (17,4%) encara va ser superior al del 2003 (16%), fins a situar-se en una mitjana de 3.080 euros el metre quadrat. A la ciutat de Barcelona, aquest preu s'ha multiplicat per tres entre el 1996 i el 2004, amb un creixement del 20,6% l'últim any.

La vivenda de segona mà fins i tot s'ha encarit més: el seu preu s'ha multiplicat per 2,8 entre el 1998 i el 2004, fins a situar-se en 2.111 euros per metre quadrat de mitjana a Catalunya. Les quotes de lloguer s'han duplicat en el mateix període de temps a la ciutat de Barcelona, fins a tancar l'any en 700 euros al mes, encara que han arribat a xifres molt superiors en municipis de l'entorn metropolità com Sant Cugat (1.182 euros al mes).

EXPULSATS DEL MERCAT
Totes aquestes dades li van servir al conseller Milà per justificar la seva estratègia de cara al futur: "L'encertem al dir que els objectius d'una política pública de vivenda han de ser atendre la demanda insatisfeta de ciutadans solvents que queden exclosos" del mercat.

Malgrat els preus, el nombre de pisos hipotecats es va incrementar l'any passat en 211.731, un 30,6% més que el 2003, i l'import total va augmentar el 44,6%. Davant el risc que pot suposar per a moltes famílies una pujada de tipus, donat l'elevat import dels crèdits, Milà va recordar que el Govern català està negociant amb les caixes d'estalvis una nova línia de finançament per a la vivenda a preu concertat --un 30% més cara que la de protecció oficial--. L'objectiu és poder oferir un préstec d'interès fix amb el tipus més baix possible i un sistema de quotes creixents a 30 anys.

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP