habitatge públic
de lloguer
a les casernes
La vivenda ja genera el 42% dels ingressos propis dels municipis - Salvador Sabrià
El Periódico 10/01/05

EFECTES DEL 'BOOM' IMMOBILIARI
• Els ajuntaments catalans apugen els tributs sobre la construcció per pal.liar els seus dèficits
• La inversió local va caure un 31% el 2003 i seguirà a la baixa si no canvia el finançament.

Gairebé el 70% dels ingressos que obtenen els ajuntaments catalans amb els seus impostos estan directament vinculats a la vivenda i a la construcció, segons les xifres agregades dels pressupostos municipals del 2002 i del 2003 que acaba de publicar la Generalitat. La xifra equival al 42% dels ingressos propis que generen els municipis i el 26% de totes les seves entrades econòmiques, incloses les transferències de les altres administracions.

La dependència del finançament local respecte de la vivenda i el sòl ha augmentat durant el boom immobiliari i, segons fonts municipals, ha seguit en la mateixa línia tant el 2004 com en aquest exercici, dels quals encara no es disposa de xifres oficials agregades.

L'informe econòmic que inclou la llei de pressupostos de la Generalitat del 2005 constata que els ingressos propis van equivaler l'any 2003 a un 61,2% dels recursos dels ajuntaments catalans. El 32,9% restant el van obtenir de transferències d'altres administracions i el 5,9% restant van ser ingressos financers.

Els tres principals impostos locals relacionats amb l'activitat immobiliària són el de béns immobles (IBI), el que grava l'increment de valor dels terrenys i l'impost sobre construccions. Només aquestes tres figures van aportar el 2003 el 26% de tots els ingressos locals. A més a més, s'hi haurien d'afegir les contribucions especials i les quotes d'urbanització que cobren els ajuntaments als propietaris de finques que obtenen millores com a conseqüència d'obres, i els ingressos pel sòl de cessió obligatòria.

EFECTE SUPLETORI
Aquesta dependència de la vivenda ha estat beneficiosa per als municipis durant els anys en què hi ha hagut una forta activitat constructora, i a la vegada també ha estat una causa més que ha alimentat aquest fenomen. "El boom immobiliari ha permès aguantar els pressupostos de molts ajuntaments els últims anys i ha pal.liat la reducció d'altres ingressos, com els de l'impost d'activitats econòmiques (IAE)", reconeix un portaveu de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). "Però es tracta d'una mala solució, fomenta l'auge de la construcció més enllà de les necessitats reals de molts municipis perquè els permet equilibrar els comptes", reconeix aquesta mateixa font. En molts casos aquesta via està arribant al final i això limitarà la capacitat d'actuació local. El Govern destaca que l'exercici del 2003 els ingressos municipals pressupostats van caure un 6,8% respecte l'any anterior, a pesar de l'increment de gairebé el 5% de l'IBI, del 7,9% del tribut sobre plusvàlues i del 10,2% de l'impost sobre construccions, que no van ser suficients per pal.liar la baixada de les altres fonts d'ingressos. El resultat és que les inversions reals dels municipis catalans van caure un 31,3% el 2003.

La tributació sobre l'activitat immobiliària s'està convertint en una via d'escapament per als petits municipis, que han quedat molt minvats d'ingressos després de l'última reforma de l'IAE. Hi ha una dada molt eloqüent en aquest sentit: els ingressos per l'impost sobre construccions es van incrementar un 25% als municipis de menys de 1.000 habitants a Catalunya entre el 2002 i el 2003.

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP