habitatge públic
de lloguer
a les casernes
Un 42% de propietat vertical per protegir -
AVUI 20/12/04


"Ara s'ha començat a prendre mesures, tot i que arriben una mica tard, com sempre passa..."

L'economista Agustí Jover explica que fins fa molt pocs anys la propietat vertical (un únic amo per a tots els pisos d'un edifici) era la principal subministradora d'habitatges en règim de lloguer, però que, en aquests moments, el protagonisme d'aquest mercat el pren la propietat horitzontal. I com a mostra, les dades: fins al tercer trimestre del 2004, la propietat horitzontal va aportar el 58% dels pisos en lloguer a Barcelona, contra el 42% de la propietat vertical.

En opinió de Jover, el motiu que explica aquest fenomen és la fiscalitat aplicada a l'Estat. "Els patrimonis, que molt sovint són hereditaris, han rebut un tractament fiscal que els penalitzava, i això ha anat disgregant les propietats immobiliàries", afirma. I, lluny dels percentatges i l'estadística, la primera conseqüència d'aquesta fragmentació està en els preus. La mitjana de lloguer en habitatges de propietat vertical a Barcelona se situa en els 633,88 euros, mentre que en els d'horitzontal és de 779,90 euros, un 23% més.

Empresaris versus especuladors
No obstant això, Jover matisa que en anys anteriors qui practicava encariments més alts en els arrendaments era la propietat horitzontal i ara ho és la vertical, tot i mantenir preus encara més baixos. "La propietat vertical tenia un funcionament empresarial, mentre que l'horitzontal tenia una dinàmica més especulativa. A qui tenia molts pisos el que li interessava era garantir el flux de capital, volia estabilitat econòmica.

Part de la inflació de preus dels últims anys ve determinada pel pas d'un perfil explotador a un altre. I ara es dóna la paradoxa que els de propietat horitzontal, que estan treballant al nivell més alt de preus, no augmenten tant els lloguers com els de propietat vertical, que tenen encara un coixí per recórrer, que intenta posar-se al dia", argumenta l'economista.

Davant d'aquest panorama, Jover alerta que la tendència és que la propietat vertical segueixi reduint-se i que caldria protegir-la. Al seu entendre, que hi hagi un únic propietari en un immoble és positiu tant des del punt de vista de gestió com de patrimoni, preus i rehabilitació, "que és un dels reptes més importants que té ara la ciutat".

Per aconseguir-ho, Jover creu que cal atorgar a aquests propietaris un tractament empresarial complet. "Ara s'ha començat a prendre mesures, tot i que arriben una mica tard, com sempre passa. Durant anys s'ha penalitzat la propietat vertical tractant-la com una empresa sense donar-li cap dels seus beneficis. Se'ls ha negat el pa i l'aigua, i això s'ha d'esmenar".

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP