habitatge públic
de lloguer
a les casernes
La Generalitat aprova el pla per construir 42.000 pisos protegits - Salvador Sabrià
El Periódico 15/12/04


EL DRET A LA VIVENDA // MESURES PER AFAVORIR L'ACCÉS A UN BÉ BÀSIC
• L'Administració autonòmica afegirà cada any 100 milions de € als 30 del programa estatal.
• Milà diu que és la primera vegada que Catalunya aplica una política pròpia d'immobles socials.


La Generalitat va aprovar ahir els decrets que permetran executar el nou pla català de vivenda 2004-2007 i que tenen com a objectiu promoure la construcció de 42.000 pisos protegits aquesta legislatura, la meitat de lloguer, i la rehabilitació de 40.000 vivendes més. Per fer-ho, la Generalitat aportarà una quantitat mitjana de 100 milions d'euros anuals (16.638 milions de pessetes), que se sumen als 30 milions que corresponen a Catalunya del pla de vivenda estatal, a càrrec dels pressupostos generals.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, va destacar ahir en la presentació dels decrets que "per primera vegada, Catalunya disposa d'una política pròpia de vivenda", en lloc de limitar-se a gestionar els programes estatals.

NEGOCI PER A CONSTRUCTORES
El pla parteix de la constatació de l'escassa construcció de vivenda social que hi ha hagut a Catalunya durant els últims anys i estableix una sèrie de mecanismes i ajudes perquè sigui rendible per als promotors públics i privats, encara que es vengui a preus baixos. Un dels sistemes previstos és augmentar el preu màxim del mòdul de les vivendes de protecció oficial (VPO), a càrrec de la Generalitat.

PREU CONCERTAT
El pla també crea la figura de la vivenda de preu concertat, que es podrà vendre a un màxim equivalent a un 30% menys que el de mercat i al qual accediran famílies que disposin d'ingressos equivalents fins a sis vegades el salari mínim.

Joaquim Nadal, portaveu del Govern, va destacar que l'objectiu és donar sortida a una demanda clara de vivenda de sectors cada vegada més amplis de població que "no obtenen resposta del mercat". El pla forma part d'un conjunt de mesures, com la recent modificació de la llei d'urbanisme de Catalunya, pensada per oferir al mercat més sòl destinat a vivendes de protecció oficial, o la creació de l'Agència Catalana de la Vivenda.

Una altra de les novetats del pla de vivenda català és que amplia els sistemes de control de les operacions de compravenda dels pisos que han estat qualificats de protecció oficial i que han rebut ajudes públiques per sortir al mercat a un preu assequible. El pla manté la qualificació de protecció oficial durant 90 anys. Milà va destacar també que es posarà en marxa un sistema de finestreta única perquè les sol.licituds per accedir a un pis protegit es puguin fer en un sol registre i no sigui necessari repetir els tràmits.

CiU i alguns constructors privats van posar en dubte que el Govern sigui capaç d'arribar als objectius de vivenda en quatre anys. El conseller Milà va afirmar ahir que l'Institut Català del Sòl, encarregat de la promoció de vivenda pública de la Generalitat, ha firmat 42 convenis amb diversos municipis i preveu firmar- ne 31 més ben aviat, cosa que permetrà iniciar més de 9.200 pisos de protecció oficial el 2005.

CRÍTIQUES D'UGT
L'aprovació dels decrets va rebre ahir dures crítiques per part d'UGT. El vicesecretari general del sindicat a Catalunya, Diego Martínez, va afirmar que les mesures s'havien aprovat "sense consens", tot i ser una part essencial del futur acord de competitivitat de Catalunya. La UGT rebutja aquest pla perquè considera que està plantejat només des de la perspectiva de les subvencions, en lloc de centrar-se en l'increment de sòl per a vivenda social. El sindicat s'oposa a l'ampliació del termini de qualificació de VPO fins a 90 anys, "perquè només contribuirà a crear guetos i a limitar la mobilitat dels treballadors que hi puguin accedir".


tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP