habitatge públic
de lloguer
a les casernes
Els centres d'assistència d'avis creixeran en 1.700 places el 2005 - Sònia Pau
AVUI 18/11/04


Més de 200 milions aniran a residències i centres d'ocupació per a discapacitats.
Gent gran i família, les prioritats del pressupost de Benestar.


Les inversions en l'àmbit de la gent gran suposen la principal partida pressupostària del departament de Benestar i Família per a l'any que ve: bona part dels 304,7 milions d'euros (26 per cent del total del pressupost) es destinaran a la creació de més de 1.700 places en centres d'assistència per a avis. La previsió és que hi haurà 348 noves places públiques de residència, 220 en centres de dia i 48 en habitatges tutelats.

Pel que fa a les places per a ancians en entitats col·laboradores, se'n crearan 600 en residències i 50 en centres de dia, a més de 300 per atendre llargues estades en centres sociosanitaris i 150 en hospitals de dia.

Després de l'atenció a la gent gran, les polítiques de suport a les famílies -283,4 milions d'euros, que representen el 24,3% del total- i a les persones amb discapacitat -241,9 milions d'euros, el 20,7% del total- es consoliden com les partides de més volum. De fet, la que creix més en comparació amb el 2004 és la de les famílies, que augmenta més d'un 21%.

El pressupost de Benestar i Família per al 2005 és de 1.168 milions d'euros, amb un augment del 13% respecte al 2004 i representa el 5% del pressupost global del govern. La consellera, Anna Simó, va subratllar el "marcat accent social" de les inversions de l'executiu català i va recordar que Benestar i Família també preveu gestionar 55 milions d'euros més transferits pel govern espanyol, que es repartiran entre les actuacions de suport a les persones amb dependència i de suport a la immigració (el pla de Ciutadania i Immigració, i el programa d'acollida).

Més ajudes per a les viudes
Dins l'àmbit de les persones grans, Simó va anunciar un 20% d'augment en les pensions de viudetat més baixes i una partida per al manteniment i foment d'activitats dels casals.

En el cas de les famílies, es dedicarà especial atenció a consolidar les ajudes per als menors de 3 anys i per als menors de 6 en famílies nombroses i monoparentals, amb un increment de 25 euros. Una de les novetats serà l'ampliació de prestacions a les situacions d'especial vulnerabilitat amb menors de 12 anys de parts o adopcions múltiples i la introducció de nous ajuts universals per a parts o adopcions múltiples al marge de la renda.

Les ajudes de Viure en Família per a més de 46.000 famílies que tenen persones amb alta dependència, la creació de punts de trobada pensats per a famílies en conflicte i la creació d'una unitat de violència familiar dins del programa per evitar la violència contra les dones són altres de les accions destinades a les famílies.

Destinades a les persones amb discapacitat, es crearan 145 places de residència, 127 de llar residència i 42 en centres especialitzats. També s'apostarà pel creixement dels centres ocupacionals, la creació de llocs de treball, les prestacions i la cobertura del servei d'atenció precoç per a menors de 6 anys.

En infància i adolescència, es projecta l'increment i la millora dels acolliments i ampliar de 30 a 50 places els centres residencials i d'acollida, mentre que, en immigració, es construiran allotjaments per a temporers i es potenciarà la xarxa d'acollida. El pressupost es complementa amb plans d'atenció a les malalties mentals, la promoció de l'associacionisme, el suport d'entitats que lluiten contra la pobresa i actuacions en relació amb les drogodependències i la sida.tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP