habitatge públic
de lloguer
a les casernes
Vivenda protegida - Editorial
El Periódico 07/11/04


• El Govern català vol derogar la norma de CiU del 2002 que deixava mans lliures a tots els promotors.

El Govern català vol canviar la llei que CiU va impulsar fa dos anys, en la qual gairebé es donava llibertat absoluta de promoció immobiliària a tot Catalunya, especialment en les poblacions amb menys de 10.000 habitants. Era una xifra d'aplicació confusa si es té en compte que som un país de forta atracció per a segones residències i amb una complicada divisió de límits municipals. Aquella norma --que tindrà poc efecte si es deroga-- suposava també la desaparició de l'exigència de construir vivendes de protecció oficial en municipis de més de 10.000 habitants.

No és fàcil establir un equilibri suficient entre el dret de cada ajuntament a decidir les dimensions de la seva població i la necessària intervenció de la Generalitat en la vertebració d'un model sostenible d'urbanisme. El que sí que és evident és que la llei de fa dos anys afavoria excessivament els promotors privats i deixava gairebé en vies d'extinció la vivenda protegida. El Parlament ha de decidir en els pròxims mesos fins on pot arribar cada part. Però seria un error no recuperar el principi que la construcció de protecció oficial és un instrument eficaç per influir en el mercat de la vivenda.

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP