habitatge públic
de lloguer
a les casernes
Vivenda destinarà el 40% del pressupost a ajudes per pagar l'entrada -
El Periódico 13/10/04


El 40 per cent del pressupost amb què comptarà el Ministeri de Vivenda l'any que ve, que puja a 887,6 milions d'euros, es destinarà a ajudes per facilitar el pagament de l'entrada d'una vivenda...

El 40 per cent del pressupost amb què comptarà el Ministeri de Vivenda l'any que ve, que puja a 887,6 milions d'euros, es destinarà a ajudes per facilitar el pagament de l'entrada d'una vivenda, cosa que suposa un increment del 87% respecte a la quantitat pressupostada per al 2004.

La ministra de Vivenda, María Antonia Trujillo, ha detallat avui que aquestes ajudes cobriran entre el 5 i l'11% i s'atorgaran en funció de les condicions particulars del comprador, que preferentment seran joves o col·lectius amb especials dificultats per accedir a una vivenda.

En qualsevol cas, els ingressos del sol·licitant de les ajudes no podran superar en 3,5 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), és a dir, que haurà de guanyar menys de 1.610 euros al mes (267.881 pessetes).

Segons el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2005, els destinats al Ministeri de Vivenda són un 31,7% superiors a la quantia que es va pressupostar per a la política de vivenda durant el 2004, cosa que suposa el més elevat dels increments registrats pels pressupostos dels diferents ministeris.

Concretament, 814,4 milions es destinaran a polítiques de vivenda i, d'ells, 347,72 milions per a ajudes estatals directes al pagament de l'entrada d'una vivenda, cosa que suposa gairebé el 40% del pressupost de tot el Ministeri i un increment del 87% respecte al del 2004.

Subvencions al lloguer
A més de les ajudes directes a l'entrada, es destinaran 205,02 milions del pressupost a subvencions al lloguer, la rehabilitació i la promoció de vivendes protegides, un 31% més que el que està pressupostat per a aquest any.

D'aquesta quantitat, el 77% serà per atorgar ajudes tant a inquilins com a propietaris de vivendes de lloguer, el 15% a la remodelació de centres urbans i a la recuperació dels degradats i el 7% a la urbanització de sòl per promoure vivendes protegides.

Davant de l'augment d'aquestes partides, hi ha altres ajudes que baixen, com la subsidiació de préstecs hipotecaris. El seu import cau entre aquest any i el següent el 4%, fins als 186,77 milions, pel fet --segons Trujillo-- que aquests es van firmar amb tipus d'interès de fins al 13%, davant del 3% aproximat actual.

També baixa en un 5% l'import que es destinarà a la firma de convenis amb les comunitats autònomes, que es queda en 52,5 milions, perquè la majoria dels acords ja estan gairebé executats.

Segons la documentació facilitada avui per la ministra, de les 180.000 actuacions anuals previstes per facilitar l'accés a una vivenda, 84.650 es materialitzaran en vivendes protegides per ser venudes (62.500 de nova construcció i la resta ja existents), 46.800 en protegides per ser arrendades (15.800 de noves, 15.000 d'existents i 16.000 en subvencions als inquilins).

35.000 actuacions més seran per a la rehabilitació de vivendes i les 13.550 restants per aconseguir sòl suficient per promoure el mateix nombre de vivendes.

El pressupost del Ministeri també inclou sis milions per a la creació d'una Agència Pública del Lloguer que serveixi de mediadora entre futurs inquilins i propietaris per augmentar la seguretat jurídica en aquest tipus de contractes i aconseguir així dinamitzar el sector del lloguer.

Urbanisme i sòl
Al marge d'aquestes partides destinades a ajudes per a l'accés a la vivenda (que pugen en conjunt a 814,4 milions), el Ministeri preveu destinar 1,5 milions més a la planificació, l'impuls, la gestió i la coordinació de les competències d'urbanisme i sòl.

Pel que fa al patrimoni arquitectònic i urbanístic, es destinaran 61,9 milions (un 14% més) per a la seva conservació i rehabilitació, per a la firma de convenis relacionats amb la difusió de l'arquitectura i amb la formació dels agents del sector i per a la creació del Museu Nacional d'Arquitectura i una xarxa d'arxius sobre aquest tema.

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP