habitatge públic
de lloguer
a les casernes
La Generalitat controlarà més les vendes de pisos protegits - Salvador Sabrià
El Periódico 07/10/04


• Les transaccions hauran de figurar en un registre oficial

La Generalitat incrementarà el control sobre les transmissions de tot tipus de pisos que hagin rebut una ajuda oficial, amb l'objectiu de "preservar les noves vivendes protegides, tant de compra com de lloguer, de la temptació especulativa". Així consta en els nous projectes de vivenda a Catalunya que el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, va presentar al Consell Assessor de l'Habitatge.

A partir del nou pla, el règim jurídic de totes les vivendes amb protecció oficial tindrà una durada de 90 anys, durant els quals s'hauran de mantenir les condicions d'ús i de preu màxim establerts. Aquest no podrà superar "en segones o posteriors transmissions" el que correspondria a una vivenda de protecció oficial del mateix règim quan es vengui.A més a més, per garantir que accedeixen a les vivendes de protecció oficial les persones que més ho necessitin, el departament crearà un organisme que controlarà les operacions de compra i venda dels pisos que han rebut ajudes públiques mitjançant un registre. És a dir, que les vendes de VPO ja no es realitzaran directament del promotor o del propietari al comprador, sinó a través del citat organisme públic de control. Aquest sistema afectarà també els pisos que es venguin amb la nova fórmula de preu concertat (vivendes amb preu intermedi entre les protegides i el de mercat lliure, els compradors de les quals tindran accés a préstecs preferencials). El Govern de la Generalitat espera poder fer 10.000 pisos a preu concertat aquesta legislatura.

El secretari general d'Habitatge, Ricard Fernández Ontiveros, també va explicar que reclamaran al Govern central la cessió de 33 casernes de la Guàrdia Civil desocupades a Catalunya, per construir-hi 500 pisos de lloguer

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP