habitatge públic
de lloguer
a les casernes
La Generalitat espera iniciar la construcció de 10.000 pisos a preu concertat aquesta legislatura
El Periódico 06/10/04


La Conselleria de Medi Ambient i Habitatge aspira que 10.000 dels 42.000 pisos protegits que vol impulsar durant aquesta legislatura es corresponguin amb la nova figura de preu concertat

La Conselleria de Medi Ambient i Habitatge aspira que 10.000 dels 42.000 pisos protegits que vol impulsar durant aquesta legislatura es corresponguin amb la nova figura de preu concertat --superior al de protecció oficial però inferior al del mercat lliure--. El preu per metre quadrat d'aquestes noves vivendes oscil·larà entre els 1.200 i els 2.300 euros.

Aquesta és una de les concrecions del decret de desplegament del pla pel dret a la vivenda 2004-2007 i del decret regulador del pla de rehabilitació que el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, ha presentat avui davant el Consell Assessor de la Vivenda. Tots dos textos, que concreten les línies generals aprovades abans de l'estiu, van sortir a informació pública divendres passat i rebran al·legacions fins al 20 d'octubre.

La intenció és que el pla de la Generalitat sigui efectiu durant la primera quinzena de novembre. A grans trets, aspira a posar en marxa 42.000 pisos protegits --10.000 a preu concertat--, la meitat dels quals seria de lloguer, i a rehabilitar-ne 40.000 més.

Pel que fa als pisos a preu concertat, el secretari d'Habitatge, Ricard Fernández, ha admès que "durant el 2005 i el 2006 se'n farà poc", a causa del temps de tramitació administrativa dels diferents projectes, però "augmentarà amb el temps" fins arribar previsiblement els 10.000.

Menys de 90 metres quadrats
El decret presentat avui concreta que aquests pisos no podran excedir de 90 metres quadrats i tindran uns preus màxims per metre quadrat segons en quina de les sis zones establertes es trobin: des dels 2.300 euros de la ciutat de Barcelona als 1.200 euros en àrees que no siguin ni capitals de província o comarca ni municipis turístics. Els compradors podran accedir a préstecs preferencials, convinguts per la Generalitat amb les entitats bancàries, que cobriran la totalitat de l'import del pis amb un període d'amortització de 40 anys.

Els preus de les vivendes a preu concertat es revisaran anualment en funció de l'anàlisi de mercat efectuat pel govern català. Pel que fa a la vivendes de protecció oficial tradicionals, el decret preveu que les subvencions per a les categories de règim especial oscil·lin entre el 10 i el 15%. Per a les promocions protegides destinades a lloguer de joves, persones grans, víctimes de violència domèstica, immigrants i minusvàlids, les ajudes als promotors seran de fins a 8.000 euros.

Els preus de la vivenda protegida es revisen cada any segons les previsions que fa el Govern central.tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP