habitatge públic
de lloguer
a les casernes
Tres veïns de *Sant Andreu inicien un dejuni de tres dies en protesta contra l'especulació - A.F.
El País 17/08/04


Els veïns exigeixen que tots els pisos que es construeixin siguin de protecció oficial.

Tres joves de 'barri' barceloní de Sant Andreu van començar ahir un dejuni de tres dies en el solar que ocupaven les antigues casernes de Sant Andreu per a protestar per la "falta de transparència" de l'Ajuntament en l'ús d'aquest terreny. Els joves van denunciar que el consistori encara no els ha donat els terminis ni els equipaments que inclourà.

Els veïns exigeixen que tots els pisos que es construeixin siguin de protecció oficial, i no el 50% previst i, encara que la llei només fixa com obligatori el 20%, recorden a les autoritats que va ser el president del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, qui es va comprometre "a destinar tot l'antic sòl militar a habitatge protegit".

imatges del Dejuni Per Les Casernes

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP

text original en espanyol

Tres vecinos de Sant Andreu inician un ayuno de tres días en protesta contra la especulación

Los vecinos exigen que todos los pisos que se contruyan sean de protección oficial.

Tres jóvenes de 'barrio' barcelonés de Sant Andreu empezaron ayer un ayuno de tres días en el solar que ocupaban los antiguos cuarteles de Sant Andreu para protestar por la "falta de transparencia" del Ayuntamiento en el uso de este terreno. Los jóvenes denunciaron que el consistorio aún no les ha dado los plazos ni los equipamientos que incluirá. Los vecinos exigen que todos los pisos que se construyan sean de protección oficial, y no el 50% previsto y, aunque la ley sólo fija como obligatorio el 20%, recuerdan a las autoridades que fué el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien se comprometió "a destinar todo el antiguo suelo militar a vivienda protegida".

interNOSTRUM
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP