habitatge públic
de lloguer
a les casernes
Tres veïns de Sant Andreu dejunen per a demanar pisos protegits -Miqui Otero
El Mundo 17/08/04


Denuncien "especulació" en la gestió del terreny de les antigues casernes militars.

Només aigua amb sucre i sucs de taronja i llimona. Tres veïns de Sant Andreu van començar ahir,enfront de les antigues casernes de la zona, un dejuni voluntari que durarà fins demà.

És només el primer pas que el Grup Sant Andreu per les Casernes ha donat per a reivindicar que el 100% dels pisos que s'edifiquin en els solars de les antigues instal·lacions militars siguin públics.

Les antigues casernes, que ocupaven dues finques de 50.000 i 57.000 metres quadrats, van servir de recer durant un temps a immigrants. Després de ser derrocats el passat febrer, l'Ajuntament podia haver comprat un dels solars per tan sol 13,2 milions d'euros.

No obstant això, l'Administració barcelonina va renunciar i el Ministeri de defensa va vendre els dos terrenys al Consorci de la Zona Franca -ens format per l'Estat, l'Ajuntament, la Cambra de comerç i la Patronal de Foment del Treball- per 83,3 milions.

Els veïns denuncien amb aquesta acció l'acord entre Ministeri i Consorci. Especialment protesten per un dels punts: del 50% de terreny a habitatges, la meitat es posaran a preu de mercat per a sufragar l'altre 25% de protecció oficial.

A més, mentre els estudiants del 'barri' començaran el curs en uns barracots, el Consorci coqueteja amb la idea d'edificar un hotel i ja ha aprovat el projecte d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra.

"Això demostra les seves intencions. Mentre posaran als nens a estudiar envoltats de porqueria, ja tenen més que preparada la construcció d'una comissaria de luxe de 6.000 metres quadrats, amb 3.000 de pàrquing", lamentava ahir Xavier Gómez, un dels portaveus de la Plataforma.

"Nosaltres demanem pisos tutelats per a ancians i assequibles per als joves. Ells canvien el sentit d'equipament", va afegir el portaveu. "Els centres comercials de Glòries o Diagonal Mar estan catalogats com equipaments. Això és l'últim que volem", va sentenciar Joan García, secretari de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.

Els responsables de la iniciativa van titllar de "lamentable tot el procés". Després de remenar la possibilitat d'una acampada massiva, van optar per una mesura que tan sol inaugura, segons va manifestar el Grup Sant Andreu per les Casernes, una escalada d'accions reivindicatives.

imatges del Dejuni Per Les Casernes

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP

text original en espanyol

Tres vecinos de Sant Andreu ayunan para pedir pisos protegidos

Denuncian "especulación" en la gestión del terreno de los antiguos cuarteles militares

Solo agua con azucar y zumos de naranja con limón. Tres vecinos de Sant Andreu comenzaron ayer,frente a los antiguos cuarteles de la zona, un ayuno voluntario que durará hasta mañana.

Es solo el primer paso que el Grup Sant Andreu per les Casernes ha dado para reivindicar que el 100% de los pisos que se edifiquen en los solares de los antiguas instalaciones militares sean públicos.

Los antiguos cuarteles, que ocupaban dos fincas de 50.000 y 57.000 metros cuadrados, sirvieron de cobijo durante un tiempo a inmigrantes. Tras ser derribados el pasado febrero, el Ayuntamiento podía haber comprado uno de los solares por tan solo 13,2 millones de euros.

Sin embargo, la Administración barcelonesa renunció y el Ministerio de defensa vendio los dos terrenos al Consorci de la Zona Franca -ente formado por el Estado, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la Patronal de Fomento del Trabajo- por 83,3 millones.

Los vecinos denuncian con esta acción el acuerdo entre Ministerio y Consorci. En especial protestan por uno de los puntos: del 50% de terreno a viviendas, la mitad se pondran a precio de mercado para sufragar el otro 25% de protección oficial.
Además, mientras los estudiantes del 'barrio' comenzaran el curso en unos barracones, el Consorci coquetea con la idea de edificar un hotel y ya ha aprobado el proyecto de una comisaría de los Mossos d'Esquadra.
"Eso demuestra sus intenciones. Mientras pondrán a los niños a estudiar rodeados de porquería, ya tienen más que preparada la construcción de una comisaría de lujo de 6.000 metros cuadrados, con 3.000 de párquing", lamentaba ayer Xavier Gómez, uno de los portavoces de la Plataforma.
"Nosotros pedimos pisos tutelados para ancianos y asequibles para los jóvenes. Ellos cambian el sentido de equipamiento", añadió el portavoz. "Los centros comerciales de Glories o Diagonal Mar están catalogados como equipamientos. Eso es lo último que queremos", sentenció Joan García, secretario de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona.
Los responsables de la iniciativa tildaron de "lamentable todo el proceso". Tras barajar la posibilidad de una acampada masiva, optaron por una medida que tan solo inaugura, según manifestó el Grup Sant Andreu per les Casernes, una escalada de acciones reivindicativas.
interNOSTRUM
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP