habitatge públic
de lloguer
a les casernes
Vaga de fam per les antigues casernes de Sant Andreu - .
La Vanguardia 16/08/04


El Grup Sant Andeu per les Casernes ha anunciat per a avui dilluns l'inici d'una vaga de fam de tres dies, per a manifestar la seva oposició al pla urbanístic previst per als terrenys de les antigues casernes militars.

El Grup Sant Andeu per les Casernes ha anunciat per a avui dilluns l'inici d'una vaga de fam de tres dies, per a manifestar la seva oposició al pla urbanístic previst per als terrenys de les antigues casernes militars. Quatre membres d'aquest col·lectiu que agrupa a unes 30 entitats iniciaran la protesta en el punt on va estar la porta de la farmàcia militar de les antigues casernes.

Els vaguistes, que pretenen estar fins el dimecres sense menjar, ingerint només aigua i sucre, reivindiquen que la totalitat dels habitatges que s'edifiquin en aquests terrenys siguin de titularitat pública, de lloguer accessible i que es destinin a joves i gent major del 'barri' de Sant Andreu del Palomar.

Les antigues casernes de Sant Andreu ocupaven dues finques de 50.000 i 57.000 metres quadrats es van derrocar al febrer del 2004, després de més de dos anys de ser utilitzats com refugi per centenars d'indigents i immigrants sense documentació en regla per a residir a Espanya.

Després de l'enderrocament, el Ministeri de Defensa, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca van fer públic un acord que permetria la urbanització dels terrenys. El Ministeri va vendre els terrenys al Consorci, renunciant l'Ajuntament a l'opció que tenia sobre una de les finques. Consorci i Ajuntament van acordar per la seva banda la construcció d'equipaments i d'uns 1.000 habitatges, la meitat de les quals serien de protecció.

Entre els equipaments s'ha assegurat ja la instal·lació en un edifici provisional, d'una escola per al curs que ha de començar al setembre. Les obres tot just s'han iniciat. També s'ha anunciat que es construirà una comissaria, projecte al que s'oposa una part del veïnat. S'espera que el projecte definitiu inclogui un centre d'assistència primària, una guarderia un casal d'avis.

imatges del Dejuni Per Les Casernes

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP

text original en espanyol

Huelga de hambre por los antiguos cuarteles de Sant Andreu

El Grup Sant Andeu per les Casernes ha anunciado para hoy lunes el inicio de una huelga de hambre de tres días, para manifestar su oposición al plan urbanístico previsto para los terrenos de los antiguos cuarteles militares. Cuatro miembros de este colectivo que agrupa a unas 30 entidades iniciarán la protesta en el punto donde estuvo la puerta de la farmacia militar de los antiguos cuarteles.

Los huelguistas, que pretenden estar hasta el miércoles sin comer, ingiriendo sólo agua y azúcar, reivindican que la totalidad de las viviendas que se edifiquen en estos terrenos sean de titularidad pública, de alquiler accesible y que se destinen a jóvenes y gente mayor del 'barrio' de Sant Andreu del Palomar.

Los antiguos cuarteles de Sant Andreu ocupaban dos fincas de 50.000 y 57.000 metros cuadrados se derribaron en febrero del 2004, tras más de dos años de ser utilizados como refugio por centenares de indigentes e inmigrantes sin documentación en regla para residir en España.

Tras el derribo, el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca hicieron público un acuerdo que pemitiría la urbanización de los terrenos. El Ministerio vendió los terrenos al Consorcio, renunciando el Ayuntamiento a la opción que tenia sobre una de las fincas. Consorcio y Ayuntamiento acordaron por su parte la construcción de equipamientos y de unas 1.000 viviendas, la mitad de las cuales serían de protección.

Entre los equipamientos se ha asegurado ya la instalación en un edificio provisional, de una escuela para el curso que ha de empezar en setiembre. Las obras apenas se han iniciado. También se ha anunciado que se construirá una comisaría, proyecto al que se opone una parte del vecindario. Se espera que el proyecto definitivo incluya un centro de asistencia primaria, una guardería un casal d'avis.


interNOSTRUM
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP