habitatge públic
de lloguer
a les casernes
El govern generalitza l'obligació de destinar un 20% del sòl a habitatge protegit - T.Riba/V.Planella
El Punt 20/07/04

La reserva ja prevista a la llei d'urbanisme del 2002 es podrà efectuar ara sense necessitat d'aprovar nous plans urbanístics municipals.

El govern va aprovar ahir un projecte de llei que modifica la llei d'urbanisme de l'any 2002 amb l'objectiu de potenciar la disposició de sòl per construir habitatge protegit. La llei actual ja preveu que un 20% del sòl de les noves promocions es reservi a habitatge públic, però aquest aspecte estava supeditat a l'aprovació dels nous plans urbanístics municipals. Ara, les reserves de sòl es podran fer efectives de manera immediata -un cop el Parlament hagi aprovat definitivament la modificació de la llei-, sense necessitat d'aprovar un nou pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) o un programa d'actuació urbanística municipal (PAUM). Des de l'entrada en vigor de la llei només s'havien aprovat dos plans urbanístics municipals.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques i portaveu del govern, Joaquim Nadal, va reconèixer que amb aquest topall legal era impossible complir la promesa del tripartit de construir 42.000 habitatges protegits. Nadal va explicar que davant de «les noves circumstàncies del mercat» calia «una revisió» per facilitar l'aplicació de les previsions de la llei del 2002.

Així, una de les mesures que inclourà la nova llei és que el planejament urbanístic dels ajuntaments haurà de fixar els terminis obligatoris per a l'inici i l'acabament de la construcció dels habitatges de protecció pública. I, en cas d'incompliment, la llei estableix criteris d'expropiació.

A més del 20% que ja establia la llei actual per destinar a habitatge protegit, quan s'aprovi la futura llei de l'habitatge, als municipis de més de 10.000 habitants i a les capitals de comarca, els propietaris del sòl tindran l'obligació de cedir un 10% extra per a habitatge concertat. Es tracta d'una nova tipologia d'habitatge que encara s'ha de definir, però que serà un pas intermedi entre l'habitatge lliure i el protegit.

Per tant, a la pràctica, els constructors hauran d'acabar cedint un 30% del sòl de les noves promocions a l'administració. A més, els propietaris del sòl hauran de contribuir al finançament de les infraestructures per al transport públic en els casos que ho requereixin.

Nadal també va destacar que la nova llei no permet la concentració de l'habitatge protegit per tal d'evitar «ressonàncies d'altres èpoques». El projecte de llei també pretén resoldre la reivindicació històrica dels ajuntaments de tenir més competències. Però aquesta cessió es fa amb mecanismes exigents de protecció del medi ambient. Així, es donen competències als ajuntaments per aprovar -si és la voluntat del plenari- els planejaments derivats dels plans urbanístics municipals, però també es facilita la rehabilitació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, i s'evita que, en ca s d'incendi, es perdi el valor de sòl no urbanitzable.

tornar a la pàgina d'aquesta opinió
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP