habitatge públic
de lloguer
a les casernes
La Generalitat dóna un impuls a la construcció de pisos protegits - .
El Periódico 21/07/04

• L'avantprojecte de llei del Govern preveu un augment de les vivendes concertades
• Els promotors destinaran el 20% del seu sòl residencial a pisos públics

El Govern de la Generalitat va fer ahir un pas de gegant en el seu objectiu de facilitar als ciutadans l'accés a vivenda protegida. Per una part, aconseguirà l'agilització dels tràmits perquè tots els promotors destinin el 20% del sòl destinat a ús residencial a vivendes de protecció pública. Per l'altra, la construcció de vivenda en municipis que tinguin més de 10.000 habitants haurà de garantir un altre 10% que es destinarà a "vivenda concertada", una figura de nova creació que es tradueix en preus intermedis fruit d'una combinació privada i pública.

Aquests són els punts fonamentals de l'avantprojecte de llei aprovat ahir pel Consell Executiu que modifica i completa la llei d'urbanisme del febrer de l'any 2002. Un dels grans èxits de la modificació legislativa, amb el canvi de 60 preceptes de la llei, és que es generarà sòl per a vivenda oficial de manera immediata.

PERSONES NECESSITADES
Una altra de les modificacions que s'incorporen és la previsió de construcció de vivenda destinada a atendre, de manera puntual i per tant temporal, col.lectius de persones amb necessitats d'assistència, sobretot tercera edat i joves.

Amb la nova llei, el Govern també pretén que els beneficis derivats de les operacions urbanístiques reverteixin en la col.lectivitat. Concretament, a partir d'ara, els propietaris de sòl hauran de cedir a l'Administració, de manera gratuïta, el 10% de l'aprofitament urbanístic en totes aquelles operacions que comportin el canvi de qualificació dels terrenys. A més, els propietaris de sòl hauran de contribuir al finançament de les infraestructures per a transport públic en els casos en què sigui necessari.

SANCIONS
Seran els ajuntaments, segons assenyala la llei, els que fixin els terminis obligatoris per a l'inici i la finalització de la construcció de les vivendes de protecció pública. A més a més, un altre punt fonamental és el que estableix un mecanisme de sanció, en cas d'incompliment, que obre fins i tot la porta a l'expropiació.tornar a la pàgina d'aquesta opinió
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP